roenfr

Simpozion anual
ANUL BIBLIOLOGIC 2018, ediţia a 28-a

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează Simpozionul Anul Bibliologic cu genericul „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare”, ediţia a XXVIII-a. Lucrările Simpozionului se vor axa asupra: promovării Legii cu privire la biblioteci; elaborarea instrumentelor necesare pentru implementarea Legii; implementarea/monitorizarea realizării strategiilor naționale și instituționale; diversificarea resurselor, produselor și serviciilor de interes pentru utilizatori; promovarea permanentă și implicarea în realizarea ODD-urilor; dezvoltarea competențelor bibliotecarilor și utilizatorilor, în special în TI.

 

Agenda evenimentului, 2018

Simpozionul „Anul Bibliologic”

Simpozionul „Anul Bibliologic” reprezintă unul din elementele identitare ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, dar și a biblioteconomiei țării. Conform concepției, Simpozionul „Anul bibliologic” face o retrospecție a bibliotecilor în anul precedent cu tot ce a fost bun și rău, cu realizările obținute, cu restanțele și problemele ce urmează a fi soluționate. Chiar de la prima ediţie, la lucrările simpozionului au participat reprezentanţi ai tuturor reţelelor de biblioteci: publice, specializate, din învăţământ, precum şi ai departamentului Comunicare și Teoria Comunicării din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, Camerei Naţionale a Cărţii, Societăţii Prietenilor Cărţii, Centrului de Istorie Literară şi Muzeografie „M. Kogălniceanu”– toate instituţiile care au tangenţe cu biblioteca, cartea, bibliotecarul şi desigur, utilizatorul.

La cele 27 de ediții (2018) ale simpozionului, au fost luate în dezbatere cele mai actuale probleme şi cele mai reuşite experienţe ale domeniului, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, mişcarea de idei în biblioteconomie şi ştiinţa informării, priorităţile de perspectivă, schimbarea în toate aspectele ei, în felul acesta Simpozionul, aducând un aport incontestabil în dezvoltarea profesional continuă a bibliotecarilor din toate reţelele de biblioteci.

Agenda evenimentului, 2017