roenfr

Formarea profesională continuă

 

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării

 

 

Oferta educațională de formare continua pentru personalul BNRM

Oferta educationala integrata a centrelor de formare

Lincuri utile

Documente representative (sunt plasate în ordine invers cronologică)

Vezi de asemenea: