roenfr

Formarea profesională continuă

 

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării

Regulamentul CFC BNRM
Oferta educațională 2018

Oferta educațională trimestrială de formare continua pentru personalul BNRM
Oferta educationala a BNRM, trimestriul I, 2018
Oferta educationala a BNRM, trimestriul II, 2018
Oferta educationala a BNRM, trimestriul III, 2018
Oferta educationala a BNRM, trimestriul IV, 2018
Oferta educationala a BNRM, trimestriul I, 2019
Oferta educationala a BNRM, trimestriul II, 2019

Oferta educationala integrata a centrelor de formare
Oferta educationala integrata, trimestriul I, 2018
Oferta educationala integrata, trimestriul II, 2018
Oferta educationala integrata, trimestriul III, 2018
Oferta educationala integrata, trimestriul IV, 2018
Oferta educationala integrata, trimestriul I, 2019
Oferta educationala integrata, trimestriul II, 2019

 

Oportunități de Formare Profesională Continuă

Centrul de Formare Continuă (CFC) USM
Centrul de Statistică, Cercetare și Dezvoltare
Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari
Mortenson Center Associates Program 2015 Associates Program
Centre de Conservation du Livre

 

Lincuri utile

Documente representative (sunt plasate în ordine invers cronologică)
Strategii,politici şi consiliere pentru bibliotecile publice şi educația permanentă
Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate copiilor
Competency Index for the Library Field 2014
Structura şi conţinuturile competenţelor în câmpul biblioteconomiei sub impactul provocărilor Societăţii Cunoaşterii 
Services for library and information professionals
Research Grants
Formarea profesională continuă a bibliotecarilor: un nou început 
Year în Review
Instrumente Web 2.0 pentru bibliotecari
Ghidul activităților de îndrumare metodică în bibliotecile publice
A Happy Hour for Library Staff Learning
300 Years of Distance Learning Evolution [INFOGRAPHIC]
Accesarea Internetului
Protejarea calculatorului împotriva aplicațiilor malițioase:tutorial
Microsoft Excel 2010
Crearea unui blog
The modern library 
Resurse umane. Dezvoltare profesională - Biblioteci publice
IFLA's learning materials in a dedicated learning environment

Vezi de asemenea:
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco Libraries Portal)
The International Federation of Library Associations
American Library Association
The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques
Online Computer Library Center
The World's Largest Library Catalog
Electronic Information for Libraries
International Research & Exchanges Board
The Library of Congress. Working at the Library
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
Used & Rare Books from Independent Booksellers
Росийская Книжная Палата
Издательство Либерея

 

Bloguri

Asociația Bibliotecarilor din România
Brave New World
Bookworm on the Net
Grumpy Old Bookman
Lovely books
Chestiuni documentaristice (inclusiv bibliologice)
Blog colectiv de biblioteconomie
Lecturo-maniacii
Librarian Blogs and Sites Internet Directory
Biblioteca Internet pentru bibliotecari
The Researching Librarian
Reference Notes

 

Reviste de specialitate online

Magazin Bibliologic
Bibliopolis
Buletinul ABRM
Bulletin des Bibliotheques de France
Library Journal
IFLA Journal
American Libraries
Библиотечное дело
Coвременная библиотека
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology
Communications in Information Literacy
Cybermetrics: international journal of scientometrics, informetrics, and bibliometrics
Revue électronique suisse de science de l'information
Canadian Journal of Library and Information Practice and Research
Webology

 

Biblioteca de bibliologie