roenfr

Biblioconsiliere pentru funcționari

 

  1. Biblioconsiliere-pentru-functionariClasificatorul unic al funcțiilor publice = Единый классификатор государственных должностей / Guvernul Republicii Moldova . ─ Chișinău : [s.n.], 2012. - 56 p.
  2. Doicov, Ecaterina; Gheorghița, Tamara. Dezvoltarea profesională a personalului din autoritatea publică : Instruirea internă : Ghid metodic / Ecaterina Doicov, Tamara Gheorghiţa; Cancelaria de Stat a Rep. Moldova, Direcţia politica de cadre . ─ Chişinău : Bons Offices, 2011. - 90 p.
  3. Litvinenco, Sergiu; Melnic, Lilia; Gheorghița, Tamara. Aplicarea codului de conduită a funcționarului public din Republica Moldova : Ghid metodic / Sergiu Litvinenco, Lilia Melnic, Tamara Gheorghiţa; Cancelaria de Stat a Republicii Moldova . ─ Chișinău : Imona-Grup, 2013. - 60 p.
  4. Munteanu, Anatolie; Grigoriu, Aurelia; Rusu, Svetlana. Manualul funcţionarului public în domeniul drepturilor omului / Anatolie Munteanu, Aurelia Grigoriu, Svetlana Rusu, [et al.] ; Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova . ─ Chişinău : Arc, 2011. - 279 p.
  5. Popescu Petrovszki, Diana Marilena. Statutul funcţionarilor publici din România şi din Uniunea Europeană : Principii, drepturi şi obligaţii / Diana Marilena Popescu Petrovszki; Institutul Român pentru Drepturile Omului . ─ Bucureşti : I.R.D.O., 2011. - 528 p.