roenfr

Creativitate și inovație

 

Biblioteca Naţională dispune de un personal cu potențial creativ și  înovativ înalt, care se caracterizează prin capacitatea de a reacționa adecvat la schimbările ce au loc în societate, de a propune soluții netradiționale de soluţionare a problemelor, de a crea şi oferi utilizatorilor noi  servicii și produse, folosind metode și forme de lucru progresive.

Managementul inovării – asigurarea procedurilor flexibile

Biblioteca şi-a stabilit propriul management al activităţii inovaţionale. Sistemul de inovare include un șir de proceduri legate de culegerea ideilor din diferite surse, evaluarea și implementarea ideilor şi stimularea activității inovaționale.

Cultura de inovare  – un motor de creştere al numărului de produse și servicii noi

Cultura de inovare presupune nu atât dezvoltarea produselor şi serviciilor deja existente, cât creare de servicii şi produse noi, care ar influenţa substanţial desfăşurarea activităţii Bibliotecii în general cât şi a unor sectoare de activitate în particular prin: acordarea unei atenţii deosebite utilizatorilor, elaborarea unui proces inovator repetabil, crearea de mecanisme organizaţionale şi de finanţare care ar susţine inovaţia. Am profitat de talentul şi interesul oamenilor din cadrul Bibliotecii, de promovarea echipelor. Ideea unui produs nou poate fi doar a unei persoane, însă doar un efort colectiv poate dezvolta produsul propus.

Produse și servicii inovative - studierea noilor tendinţe

Reacţia rapidă şi flexibilă la tendinţele de dezvoltare a societăţii, selectarea şi studierea celor mai promiţătoare tendinţe, studierea necesităţilor diferitor categorii de beneficiari ai Bibliotecii, analiza cererii de noi servicii și produse pentru utilizatori – toate acestea permit Bibliotecii să păstreze poziţia de lider în domeniul de activitate.

 

Regulamentul privind organizarea și stimularea inovațiilor în BNRM

Concursuri

Portofoliul inovațiilor realizate