roenfr

Sistemul Informatic MOLDLEX

Baza de date conţine acte juridice adoptate şi publicate în revista “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi alte publicaţii oficiale, începând cu anul 1989, în limbile română şi rusă. În acelaşi timp, baza de date conţine legi şi acte normative modificate (la zi) conform actelor despre modificări.

La momentul actual baza de date conţine circa 35.000 acte (în fiecare din cele două limbi)

Baza de date include:

  • Decrete, Legi, Hotărâri, Dispoziţii, Ordonanţe şi alte acte ale Preşedintelui, Parlamentului, Guvernului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, Băncii Naţionale, Ministerelor, Autorităţilor administrative centrale ale Republicii Moldova
  • Acte internaţionale

La momentul actual baza de date conţine peste 40000 acte (în fiecare din cele două limbi).

Sistemul informatic este structurat în:

  • Registrul actelor juridice al Republicii Moldova, peste 40000 denumiri de acte, inclusiv codurile şi actele internaţionale la care Republica Moldova a aderat (în limbile română şi rusă)
  • Practica judiciară (unică în Republica Moldova), conţine circa 18 000 de documente privind jurisprudenţa (în limbile română şi rusă)
  • Dicţionar legislativ explicativ, bazat pe definiţiile terminologice utilizate în actele normative din baza de date juridice a Republicii Moldova (circa 6 000 definiţii)

DEX.Ro - este un dicţionar explicativ al limbii române (cica 360000 definiţii) pe baza colecţiei proiectului DEX Online, care conţine definiţii culese din diverse dicţionare tipărite, în principal din DEX (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române)