Biblioteca Nationala a Republicii Moldova
 
 
 

D irecţii de activitate

 

Dezvoltarea colecţiilor
Conservarea colecţiilor
Comunicarea colecţiilor
Activitatea informaţională
Difuzare culturală
Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie

Dezvoltarea colecţiilor


Depozitul legal
Achiziţii
Donaţii
Schimbul internaţional de publicaţii

Constituirea si imbogatirea colectiilor este una din sarcinile-cheie in activitatea oricarei biblioteci. Conform Legii cu privire la biblioteci (din 16.11.94 cu modificarile ulterioare), Biblioteca Nationala este responsabila pentru constituirea, detinerea si punerea la dispozitia utilizatorilor a unei colectii cat mai complete de editii nationale, publicatii straine valoroase, manuscrise, materiale audiovizuale si multimedia etc.

Dezvoltarea colectiilor in Biblioteca Nationala se efectueaza conform Regulamentului “Politica de dezvoltare a colectiilor BNRM”, ce determina si reglementeaza depistarea si achizitionarea documentelor in diverse limbi, sub toate formele de suporturi, principiile de selectare a documentelor, structura tematica a colectiilor, nivelurile de completare si pastrare etc. Colectiile Bibliotecii sunt dezvoltate prin depozitul legal, achizitii, donatii, schimb international, transfer de publicatii, activitati editoriale proprii. Ritmul anual de crestere a colectiilor constituie aproximativ 13-15 mii de documente.


Depozitul legalDepozitul legal inseamna numarul stabilit de exemplare din publicatiile tiparite in republica pe care agentii producatori sunt obligati sa le predea Bibliotecii Nationale si altor centre biblioteconomice in mod gratuit. Documentele provenite din aceasta sursa sunt destinate constituirii si conservarii patrimoniului intelectual al natiunii. Biblioteca primeste depozitul legal national incepand cu anul 1950.

Din anul 2000, conform Legii privind activitatea editoriala, BNRM dispune de 2 exemplare de fiecare titlu de publicatii. Prin depozitul legal in colectiile Bibliotecii au intrat carti, brosuri:
- in 1995 –   560 titluri (1351 vol.)
- in 2000 –   751 titluri (2642 vol.)
- in 2005 – 2005 titluri (3788 vol.)
- in 2006 – 2749 titluri (4926 vol.)
- in 2007 – 2593 titluri (4923 vol.)
- in 2008 – 2510 titluri (5071 vol.)

Depozitul legal al Republicii Moldova constituie de la 15 pana la 30 la suta din totalul intrarilor anuale si include, in afara de carti si brosuri, reviste, ziare, casete audio, CD-uri. In 2008 BNRM a acumulat:
Reviste – 245 titluri
Ziare – 270 titluri
Documente AV, CD s.a. – 204 titluri

Din 2004 BNRM receptioneaza exemplarele de depozit legal prin intermediul Camerei Nationale a Cartii.


AchiziţiiBiblioteca achizitioneaza tiparituri vechi, documente din categoria colectiilor speciale (manuscrise, harti, grafica, discuri, casete, bibliofilie moderna etc.), carti si periodice contemporane, care nu exista in fondurile Bibliotecii, dar sunt considerate necesare s.a. Volumul documentelor provenite din aceasta sursa de completare constituie circa 1,5 – 2 mii din toate intrarile. In componenta achizitiilor volumul publicatiilor in limbile straine constituie pana la 40 la suta. Anual Biblioteca receptioneaza peste 800 titluri de publicatii periodice si ziare. Achizitiile de publicatii straine se fac pe piata interna, prin librarii sau prin societatile particulare de import, persoane fizice.

DonaţiiBNRM primeste donatii de publicatii din partea tuturor acelora care doresc sa contribuie la imbogatirea patrimoniului acestei institutii. Printre criteriile de selectie a donatiilor sunt: valoarea informationala si de patrimoniu, continutul si utilitatea documentului, valoarea documentului in raport cu profilul Bibliotecii s.a. Volumul de publicatii donate este anual de circa 3,5–4 mii de unitati, care acopera o tematica larga. Donatii valoroase au fost primite din partea ambasadelor acreditate in Republica Moldova (Romaniei, Chinei, Frantei, Marii Britanii s.a.), Ministerului Culturii din Romania, Aliantei Franceze din Moldova, Arhivei Nationale a Republicii Moldova, a bibliotecilor din diferite tari – Romania, S.U.A., Finlanda etc.

BNRM a beneficiat, de asemenea, de donatii pretioase particulare, precum ar fi colectii de carte din biblioteca lui Anton Crihan, Ion si Victor Barsan, Ion Buzila, Mircea Druc, Vasile Soimaru, Dumitru Fusu, Pavel si Clara Balmus, Ion Hadarca, Aureliu Marinciuc, Petru Ganenco, Nicolae Roibu, Nicolae Calciu, Zlata Tkaci, Anatol Petrencu, Aurelian Danila, P. Todos s.a. Pentru generosul sprijin acordat Bibliotecii in activitatea de colectionare a patrimoniului de publicatii, numele prietenilor cartii sunt inscrise in Hronicul Bibliotecii Nationale, ramanand astfel in istoria acestei institutii.


Schimbul internaţional de publicaţiiSchimbul international de publicatii ramane a fi calea principala de completare a colectiilor Bibliotecii cu publicatii straine. Principalii parteneri straini cu care Biblioteca colaboreaza permanent si eficient sunt: Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Nationala a Frantei, Biblioteca Congresului (S.U.A.), Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, Biblioteca Academiei Romane, bibliotecile judetene din Iasi, Cluj-Napoca etc. Anual, prin intermediul schimbului international de publicatii Biblioteca receptioneaza circa 1,5 mii de volume.

Conservarea colecţiilorSalvgardarea patrimoniului imprimat
Conservarea preventivă
Restaurarea documentelor

Salvgardarea patrimoniului imprimatUna din functiile fundamentale ale Bibliotecii, ca detinatoare a unor colectii de o valoare inestimabila, este conservarea documentelor din mostenirea culturala nationala si transmiterea acestora generatiilor viitoare. Aceasta presupune o serie de programe si tehnici menite sa asigure o pastrare corecta si de durata a patrimoniului documentar al Bibliotecii, care reprezinta o parte importanta a patrimoniului cultural national, dar este conservat in conditii neadecvate, care il condamna la o distrugere nerecuperabila.

In 2002 Biblioteca Nationala a elaborat un proiect special privind numerizarea patrimoniului documentar al Bibliotecii, care a fost finantat de Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica. In rezultatul acestui proiect BNRM a obtinut unele beneficii si realizari: achizitionarea tehnicii necesare pentru numerizarea publicatiilor, identificarea documentelor pentru nemerizare, elaborarea metodologiei de numerizare a cartii vechi, acumularea experientei in domeniul numerizarii publicatiilor patrimoniale. Pentru 2009 este programata infiintarea si dotarea sectiei de numerizare.


Conservarea preventivăBNRM efectueaza un ansamblu organic de masuri preventive si curative care include diferite mijloace si metode de monitorizare, control si combatere a agentilor biologici care produc biodegradarea colectiilor. Scopul conservarii preventive a documentelor este sa asigure durata de viata maxim posibila pentru intreaga colectie. Dintre masurile de anticipare in procesul de conservare putem numi urmatoarele: intretinerea curateniei, securitatea cladirilor, controlul mediului de depozitare si punerea la punct a unor conditii de stocare adecvate, mici reparatii ale publicatiilor, xerocopierea documentelor solicitate mai des de utilizatori s.a.

Restaurarea documentelorIn cadrul Bibliotecii Nationale functioneaza Centrul tehnic de conservare si restaurare, care a fost dotat cu sprijinul Fundatiei Soros-Moldova cu echipament modern si materiale de calitate: camera pneumatica, presa metalica, rama de cusut, aparat pentru taierea hartiei, stereomicroscop, termohidrometru, mese speciale pentru restaurare etc. Centrul acorda, la cerere, asistenta de specialitate in domeniul restaurarii si conservarii pentru bibliotecile si muzeele din tara, detinatoare de bunuri de patrimoniu pe suport de hartie, precum si in procesul de formare si perfectionare a restauratorilor. Centrul de conservare si restaurare salveaza cartea prin actiuni concrete. Anual se efectueaza un control special al fondurilor, care permite determinarea starii de conservare a documentelor si depistarea publicatiilor infectate si deteriorate. Pe parcursul anului Centrul restaureaza peste 2 mii de publicatii. Utilizarea tehnologiilor noi face posibila restabilirea textului, laminarea paginii, cresterea bucatii de foaie, restaurarea copertilor din piele etc.

Comunicarea colecţiilor
Anual se inscriu la Biblioteca circa 11 mii de utilizatori. Pe parcursul anului se inregistreaza aproximativ 98 mii de frecvente si circa 600 mii de documente imprumutate. Disponibilitatea colectiilor in Biblioteca este asigurata, in temei, prin comunicarea documentelor in salile de lectura, prin imprumutul interbibliotecar si prin imprumutul la domiciliu.

In Biblioteca functioneaza 10 sali de lectura pentru utilizatori, opt din ele sunt specializate. Simultan, 445 de utilizatori pot consulta documentele in salile de lectura. In una din salile de lectura este asigurat accesul liber la colectiile ONU si OSCE (documente oficiale, monografii, rapoarte, anuare statistice, materiale informative, reviste s.a.).


Activitatea informaţionalăAsistenţă bibliografică şi documentară
Elaborarea compartimentelor ale Bibliografiei naţionale
Cercetări bibliografice
Sistemul de cataloage

Asistenţă bibliografică şi documentarăAnual se inscriu la Biblioteca circa 11 mii de utilizatori. Pe parcursul anului se inregistreaza aproximativ 98 mii de frecvente si circa 600 mii de documente imprumutate. Disponibilitatea colectiilor in Biblioteca este asigurata, in temei, prin comunicarea documentelor in salile de lectura, prin imprumutul interbibliotecar si prin imprumutul la domiciliu.

In Biblioteca functioneaza 10 sali de lectura pentru utilizatori, opt din ele sunt specializate. Simultan, 445 de utilizatori pot consulta documentele in salile de lectura. In una din salile de lectura este asigurat accesul liber la colectiile ONU si OSCE (documente oficiale, monografii, rapoarte, anuare statistice, materiale informative, reviste s.a.).


Elaborarea compartimentelor ale Bibliografiei naţionaleBiblioteca elaboreaza si editeaza trei serii ale Bibliografiei nationale:
- “Moldavistica (Exteriorica)”, care insereaza materiale referitoare atat la Republica Moldova, cat si la Basarabia de Sud si Bucovina de Nord;
- “Publicatii oficiale”, care include informatii despre actele normative si documentele oficiale emise de catre organele puterii de stat si administratiei publice;
- “Teze de doctorat”.

Cercetări bibliograficeBiblioteca Nationala este un detinator si producator de informatie pentru diferite categorii de utilizatori. BNRM elaboreaza si editeaza publicatii de informare bibliografica, biblioteconomica si culturala. Aceasta sarcina face parte din misiunea fundamentala a BNRM.

Pentru asigurarea documentarii beneficiarilor in problemele de cultura si arta, BNRM elaboreaza si editeaza buletinul de informare si documentare “Cultura in Moldova”, care include articole din culegeri, publicatii seriale, recenzii, ce vizeaza diverse probleme din domeniile culturii si artei in Republica Moldova.

“Calendarul National” (cu titlul initial “Calendarul bibliotecarului”) reprezinta singura, la ora actuala, publicatie fundamentala de acest gen in republica, de care se conduc toate mediile. Aceasta publicatie include cca 2,5 mii de date memorabile si nume de personalitati de seama din domeniile culturii, istoriei, economiei, stiintei, politicii etc. din Republica Moldova; precum si valori literare si culturale din civilizatia universala.

Bibliografia anuala “Cronica vietii politico-administrative, social-economice si culturale a Moldovei” cuprinde informatii despre evenimentele ce tin de activitatea autoritatilor legislativa, executiva, precum si activitatea economico-financiara, viata sociala si culturala a Republicii Moldova.

Intru promovarea imaginii Republicii Moldova in strainatate, BNRM editeaza din 2002 almanahul “Imaginea Republicii Moldova in strainatate”. Conceputa drept anuar si de formatul unei reviste, lucrarea include publicatii despre Moldova si oamenii ei consacrati, aparute in strainatate si prezentate fragmentar, dar esential in limbile engleza, franceza, germana, structurate in volum conform evenimentelor preponderent produse in politica, economie, cultura, arta, literatura, sport etc.

In cadrul Proiectului editorial-poligrafic “Moldavica”, ce se desfasoara pe parcursul a mai bine de 13 ani, Biblioteca elaboreaza publicatii bibliografice in serii “Plasticienii Moldovei”, “Compozitorii Moldovei”, “Bibliologica”, precum si “Basarabenii in lume” s.a.


Sistemul de cataloage
Vezi: CataloageDifuzarea culturalăActivităţi culturale
Activitatea editorială

Activităţi culturaleFiind una din parghiile de culturalizare a societatii, BNRM are misiunea de a contribui la valorificarea patrimoniului cultural national prin promovarea unor politici culturale de anvergura. Paleta larga a manifestarilor organizate de BNRM, unde sunt reunite oficialitatile, elita intelectuala, notabilitati, tineretul studios, au constituit adevarate evenimente culturale, care sunt reflectate pe larg in mass-media. Anual BNRM organizeaza peste 50 de activitati culturale, ele fiind sustinute de uniunile de creatie, ambasadele straine acreditate in Republica Moldova, de oamenii de cultura si stiinta.

Lunar Biblioteca organizeaza expozitii-eveniment, care sunt insotite de cate un program de activitati, ce cuprinde actiuni stiintifice, informationale si publicitare. Pe parcursul anului Biblioteca organizeaza circa 100 de expozitii (expozitii-eveniment, expozitii tematice, expozitii “Achizitii noi”), la care expune peste 10 mii de documente din patrimoniul national.


Activitatea editorialăBiblioteca Nationala editeaza publicatii de informare bibliografica, biblioteconomica si culturala pentru diferite categorii de utilizatori. Aceasta sarcina face parte din misiunea fundamentala a BNRM. Anual apar:

Lucrari bibliografice:
    - Bibliografia nationala pentru unele categorii de documente in serii: “Moldavistica (Exteriorica)”,     “Publicatii oficiale”, “Teze de doctorat”;
    - Bibliografii retrospective (Catalogul general “Cartea Moldovei” s.a.);
    - Bibliografii tematice;
    - Biobibliografii (“Stefan cel Mare si Sfant”, “Vasile Alecsandri”, “Igor Vieru”, “Gheorghe Vrabie”          etc.).
Buletine de informare si documentare: “Cultura in Moldova”, “Cronica vietii politico-administrative, social-    economice si culturale a Moldovei”, “Buletin bibliologic”.
Cataloage ale expozitiilor .
Calendare, anuare: “Calendarul National”, “Imaginea Republicii Moldova in strainatate”, “Raportul anual     al BNRM”.
Publicatii metodologice:
    - Publicatii periodice de specialitate (revista “Magazin bibliologic”, “Gazeta bibliotecarului”);
    - Publicatii cu caracter informativ (“Biblioteconomia Moldovei: Cadru de reglementare”,     “Bibliotecile publice din Moldova: Situatii statistice” s.a.).
Culegeri (“Basarabenii in lume” s.a.).
Instrumente de lucru auxiliare cu caracter informativ (ghidurile de biblioteca, agende, invitatii, programe,     pliante, articole de papetarie etc.)

Anual BNRM editeaza peste 20 titluri de publicatii cu un volum de cca 300 coli de tipar.


Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomieStudii şi cercetări
Activităţi ştiinţifice
Asistenţa organizatorică şi de specialitate
Statistica de stat
Comunicarea profesională
Colaborarea la nivel naţional şi internaţional

Studii şi cercetăriActivitatea stiintifica a Bibliotecii este orientata spre realizarea urmatoarelor sarcini:
- Elaborarea directiilor principale de investigatii fundamentale si aplicative in domeniul bibliologiei nationale;
- Efectuarea de studii in bibliologie, acordandu-se prioritate problemelor teoretice si practice ale cartii nationale, valorificarii stiintifice a colectiilor de patrimoniu;
- Studierea opiniei publice asupra cartii, lecturii, bibliotecii, bibliotecarului.

Serviciul Studii si cercetari efectueaza 2 studii fundamentale: “Istoria bibliotecilor” si “Timpul si spatiul lecturii in Moldova”. Anual serviciul realizeaza topul celor mai bune carti ale anului, participa la organizarea concursului republican “Cea mai reusita lucrare in domeniul bibliologiei”.
Serviciul Lectura publica stationar anual organizeaza un sondaj expres in randurile cititorilor.


Activităţi ştiinţificeBiblioteca Nationala organizeaza diferite activitati stiintifice de rang local, national si international. Cele mai importante manifestari stiintifice organizate anual sunt:
- Simpozionul “Anul bibliologic”, care trece in revista realizarile stiintei si practicii bibliologice din anul trecut si propulseaza idei si puncte de orientare pentru anul viitor (inaugurat in 1991);
- Simpozionul stiintific “Valori bibliofile”, organizat sub egida BNRM si a Societatii Bibliofililor din Moldova, care cuprinde sesiuni de comunicari, intemeiate pe cele mai recente studii, cercetari si investigatii asupra valorilor bibliofile, monumentelor literare etc. (inaugurat in 1992);
- Polipticul cultural-istoric si stiintific “Basarabenii in lume”, care urmareste scopul cercetarii si valorificarii personalitatilor originare din Moldova si stabilite peste hotare (a fost fondat in 1995).


Asistenţa organizatorică şi de specialitateBiblioteca Nationala se afla in fruntea retelei de biblioteci publice aflate in subordinea Ministerului Culturii si desfasoara o serie de activitati care sunt importante pentru buna functionare a acestora:
- BNRM participa la elaborarea unor documente de importanta nationala (strategii, politici, legi, programe, regulamente);
- anual se organizeaza Seminarul National al Managerilor, in cadrul caruia directorilor bibliotecilor li se ofera seturi de documente si informatii utile;
- asigura asistenta in organizarea seminarelor, altor manifestari in teritoriu;
- in fiecare an lucratorii Bibliotecii efectueaza zeci de deplasari in teritoriu in vederea acordarii asistentei de specialitate bibliotecilor din sistemul national;
- BNRM asigura functionarea Centrului de Informare si Documentare in Bibliologie, care detine aproape trei mii de publicatii din domeniu.

Statistica de statUna din atributiile de baza a BNRM este receptionarea, sinteza si analiza statisticii in domeniul bibliotecilor. In baza situatiilor statistice receptionate de la bibliotecile publice si de la celelalte tipuri de biblioteci, BNRM elaboreaza o data la doi ani materialul de sinteza “Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situatii statistice”. Biblioteca receptioneaza datele statistice si de la scolile de muzica pentru copii, scolile de arte si arte plastice subordonate Ministerului Culturii.

Comunicarea profesionalăIn domeniul promovarii experientei avansate, pe langa formele si metodele traditionale, un rol deosebit ii revine comunicarii profesionale prin editarea publicatiilor de specialitate. Biblioteca editeaza:
- Biblioteconomia Moldovei: cadru de reglementare (este o culegere de acte menite sa reglementeze activitatea bibliotecilor din Republica Moldova);
- Revista de specialitate “Magazin bibliologic” - 4 nr./an (revista a fost infiintata in 1991 si este editata in prezent de catre BNRM in colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor);
- Gazeta bibliotecarului - 12 nr./an (se editeaza din 1997);
- Buletin bibliologic (inregistreaza noile intrari in domeniul bibliologiei in colectiile BNRM si ale altor centre biblioteconomice, informatii asupra bibliografiilor nepublicate etc.);
- Bibliotecile publice din Moldova: Situatii statistice (se editeaza din 1991).

Biblioteca organizeaza sedintele Clubului biblioteconomistilor. Orice specialist in domeniu poate comunica cu salariatii BNRM in cadrul “Clubului virtual”.


Colaborarea la nivel naţional şi internaţional

 

Colaborarea şi cooperarea la nivel naţionalBiblioteca Nationala a acumulat o experienta utila in ceea ce priveste cooperarea si colaborarea interbibliotecara si folosirea in comun a resurselor.

In colaborare cu bibliotecile mari din tara BNRM:
- elaboreaza Catalogul general “Cartea Moldovei”;
- organizeaza activitati cultural-stiintifice;
- elaboreaza proiectele unor documente la nivel national (strategii, programe, proiecte, regulamente etc.);
- efectueaza imprumutul interbibliotecar;
- participa nemijlocit la activitatea Consiliului Biblioteconomic National, Asociatiei Bibliotecarilor din     Republica Moldova, Comitetului Tehnic nr.1.

Imprumutul interbibliotecar este una din cele mai vechi forme de cooperare bibliotecara. Anual, prin intermediul imprumutului interbibliotecar, Biblioteca Nationala serveste peste 100 de abonati. Numarul de imprumuturi acordate pe parcursul anului constituie peste 8 mii de volume.

Demararea procesului de creare a Sistemului Informational Integrat al Bibliotecilor din Moldova poate servi drept baza pentru o etapa noua de colaborare interbibliotecara.

 

Colaborarea la nivel internaţionalUna din misiunile principale ale Bibliotecii Nationale este colaborarea cu bibliotecile din alte tari ale lumii. Biblioteca are acorduri (protocoale) bilaterale de colaborare cu:
- Biblioteca Judeteana Cluj (din 1996);
- Biblioteca Judeteana Iasi (din 1996);
- Biblioteca Nationala din Varsovia (din 2001);
- Biblioteca Nationala a Frantei (din 1999);
- Biblioteca de Stat a Rusiei (din 2003);
- Biblioteca Nationala a Republicii Belarus (din 2004).
- Biblioteca Nationala a Romaniei(din 2007).

Colaborarea cu bibliotecile din strainatate se bazeaza pe:
- schimbul internationalf de publicatii;
- imprumutul international de publicatii;
- organizarea manifestarilor comune;
- efectuarea schimbului de productie editoriala a bibliotecilor;
- schimb de experienta.


Anual Biblioteca gazduieste numerosi oaspeti si delegatii de peste hotare, primeste donatii valoroase de carte, efectueaza permanent schimb de materiale profesionale si lucrari bibliografice cu bibliotecile din alte tari.

In scopul cooperarii culturale internationale, BNRM organizeaza programe culturale, colaborand strans cu institutii si organizatii internationale acreditate in Republica Moldova. Anual, in comun cu ambasadele si institutiile culturale, BNRM organizeaza zilele culturii ale unor popoare sau state, expozitii-eveniment, alte activitati cultural-stiintifice.

In 2000 Departamentul Informatii Publice al ONU a acordat BNRM statutul de biblioteca-depozitar al materialelor Organizatiei Natiunilor Unite in Republica Moldova. Biblioteca are si statut de biblioteca-depozitar al documentelor OSCE.

D escoperă

 
Biblioteca ieri
Fondatori. Inaugurare
Fond iniţial de carte
Regulament de funcţionare
Localuri
Directori

Biblioteca azi
Adresa
Contact
Program de funcţionare
Reguli de înscriere
Direcţii de activitate
Documente
Structura
Servicii oferite
Biblioteca în cifre
Programe. Rapoarte
Proiecte
Colecţii
Cataloage
Distincţii
www.bnrm.md