Biblioteca Nationala a Republicii Moldova
 
 
 

L ista bibliografică adnotată

 

BOBOC, Cătălin; BOBOC, Ionela. Implicarea bibliotecii publice în realizarea de proiecte educaţionale "P.L.I.E.P. - 2010"Cătălin Boboc, Ionela Boboc . ─Bucureşti : Ars Docendi, 2009. –117p. –23,00lei
Cuprins
Cuprins

Antonescu, S. M. Introducere în ştiinţa informării.Partea 1. /S.M.Antonescu.─ Bucureşti: Ars Docendi, 2007, Partea 1.–2007. –224 p.– 56,00lei
Cuprins
BANCIU, Doina; COARDOŞ, Dora; LEPĂDATU, Cornelia Informaţia digitală în cultură[Text tipărit] : Cercetări şi realizări / Doina Banciu, Dora Coardoş, Cornelia Lepădatu . ─ Bucureşti : Ars Docendi, 2010. – 386 p. – 78,00 lei

Cuprins

, Роман Степанович. Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси : В двух частях / Р.С. Мотульский . ─ Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2011. – Vol. 1- 254 p. – 95,00 lei
Cuprins

Нацыянальная бібліятэка Беларусі : Фотаальбом= Национальная библиотека Беларуси= National Library of Belarus / кіраўнік праекта : Р. С. Матульскі; уклад. : Л. Г. Кірухіна, К. Д. Варанько, Т. Я. Мамедава ; пер. на англ. мову : А. У. Руран, А. А. Сіваковай ; фота : А. В. Дранца [et al] . ─ Мiнск : Беларусь, 2009. – 300 p. : fotogr.. – 120,00lei
Cuprins

BUSUIOC, Nicolae. Între sensibilitate şi rigoare: Introducere în arta şi ştiinţa lecturii / Nicolae Busuioc . ─ Iaşi : Vasiliana, 2011. – 253 p. – 60,00 lei
Cuprins

Revista Biblioteca Nr.2 /2012
Sumar


La Verb Vedere
autor Alexe Rau
Cuprins
Гончаров М.В., Колосов К.А.

Практическая реализация библиотечного интернет-комплекса: научно-практическое пособие / Под ред. Л.А.Казаченковой. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 191 с.

Практическая реализация библиотечного интернет комплекса

Un manual ştiinţific şi totodată practic, care explică pentru prima dată în detaliu problemele legate de construcţia şi dezvoltarea în viitor a bibliotecii web multilaterale. O atenţie deosebită este acordată tehnologiilor moderne folosite în întreprinderi, inclusiv construirea sistemelor bazate pe protocolul Z39.50 - un standard de facto pentru accesul distribuit la baze de date bibliografice. Sun aduse exemple specifice, prezentate în faze de proiectare şi implementare a subsistemelor de bibliotecă online, sisteme, de planificare actuală şi viitoare. Această publicaţie va fi utilă pentru specialiştii în domeniul de automatizare al bibliotecii, procese de arhivă şi muzeu, profesori şi studenţi, şefi de biblioteci şi alte instituţii culturale.Публичные библиотеки в век цифровой информации.Рекомендации проекта PULMAN Европейской Комиссии / Предисл. О. В Устиновои / Под ред. Л.А.Казаченковой. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 416 с.
Публичные библиотеки в век цифровой информации

Проект Европейской комиссии PULMAN-XT. Extending the European research Network for Public Libraries, Museums and Archives (Bibliotecile publice în epoca digitală. Proiectul PULMAN - Recomandări ale Comisiei Europene.) Această carte conţine linii directoare ce sunt elaborate de către Comisia Europeană în cadrul proiectului PULMAN, pentru a ajuta bibliotecile publice şi pentru a adapta strategia de dezvoltare într-o epocă de răspândire activă a tehnologiilor digitale şi a Internetului, transformarea de diferite tipuri şi forme de utilizatorii de servicii, organizarea unui nou tip de serviciu. Recomandările prezintă un număr mare de exemple de biblioteci moderne cu numeroase referiri la resursele electronice din 36 de ţări - participante la proiectele PULMAN, PULMAN-XT, precum şi reputate organizaţii internaţionale, guvernamentale şi publice, asociaţii şi sindicate. Recomandările sunt adresate şefilor de cultură, biblioteci, practicieni, cercetători, studenţi.

BIBLIOTECILE PUBLICE 2.0 DIN TARILE NORDICE

Lucrarea NORDIC PUBLIC LIBRARIES 2.0 /BIBLIOTECILE PUBLICE 2.0 DIN TARILE NORDICE a fost editata special pentru a fi difuzata  participantilor la Conferinta IFLA 2010. Este o carte de lux, editata la initiativa Agentiei Daneze pentru Biblioteci si Media, Ministerului Educatiei si Culturii din Finlanda, Autoritatii Norvegiene pentru Arhive, Biblioteci si Muzee si Consiliului Suedez al Artelor. Marea valoare a cartii  consta n faptul ca scoate in evidenta prioritatile de activitate ale bibliotecilor publice din tarile nordice si eforturile acestora de a face fata provocarilor impuse de extinderea si modernizarea tehnologiilor de informare si comunicare.

Prefata, semnata de Jens Thorhauge, director general al Agentiei Daneze pentru Biblioteci si Media, specifica faptul, ca "Bibliotecile din intreaga lume sunt influentate de mediile digitale si schimbarile din comportamentul utilizatorilor. Bibliotecile publice in particular trebuie sa-si regandeasca rolul, serviciile si prioritatile. Daca acceptam, ca informatia este in mana noastra "promovarea accesului" poate fi inlocuita de "facilitarea cunostintelor" ca preocupare de baza a bibliotecilor. Si trebuie create un sir de servicii relative la biblioteca in calitatea ei de loc de intalnire, spatiu pentru invatarea neformala, activitati culturale si evenimente.

Prin publicatia de fata intentionam sa prezentam servicii noi oferite de biblioteca publica, bazate pe extinderea rapida a noilor tehnologii sociale si pe idea  includerii si implicarii active on line a cetatenilor  in contextul provocarilor generale. Aceste servicii au in comun faptul ca au fost dezvoltate in bibliotecile publice din tarile nordice, si in felul acesta au fost create in baza traditiilor nordice ale iluminismului public."

Lucrarea include practici de calitate la care s-a ajuns prin multe eforturi si experimentari si studiata cu atentie poate servi ca izor de idei si inspiratie.

Ghidul IFLA/UNESCO..

In cadrul Conferintei IFLA 2010 au fost lansate mai multe publicatii editate recent sub egida IFLA, inclusiv editia a doua a Ghidului IFLA Serviciile Pibliotecii Publice. Lucrarea a fost complet revazuta de catre Cristine Koontz si Barbara Gubbin, care apar in calitate de autori.

Ca si prima editie cuprinde exemple relevante de servicii de calitate oferite de bibliotecile din diverse tari ale lumii. Este dovada ajustarii serviciilor bibliotecii publice necesitatilor membrilor comunitatii din aria de servire.

Necesitatea acestei noi editii a fost dictata de schimbarile spectaculoase care se produc permanent in activitarea de colectare, diseminare si accesare a informatiei, favorizate de modernizatea tehnologiilor de informare si comunicare.

Lucrarea include doua anexe noi. Anexa 5 a lucrarii prezinta Actualizari ale Manifestului IFLA "10 cai pentru a face biblioteca publica sa functioneze/Actualizeaza-ti biblioteca". Documentul a fost elaborat de catre Sectia Biblioteci Publice IFLA, in anul 2009 si a fost publicat anterior in Internet.

Un alt document nou este prezentat in anexa 6 Standardele Queensland si Directorii pentru Bibliotecile Publice.

Lucrarea a fost editata in limba engleza si va fi tradusa, ca si editia precedenta, in mai multe limbi.
Este o editie deosebit de importanta pentru biblioteci.

 

Kulikovski, Lidia. Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri / Lidia Kulikovski; Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. - Ch.: Magna-Princeps SRL, 2008. - 256 p.
Această carte ne oferă o viziune asupra institutului de biblioteci publice sub toate aspectele posibile.
Vedete de subiect

 • Biblioteconomie
 • BM „B.P. Hasdeu”
 • Biblioteci publice
 • Biblioteci europene
 • Bibliotecari
 • Lectura
 • Imagine publică
 • Utilizatorul bibliotecii
 • Legile Ranganathan
 • Evaluarea competenţelor profesionale
 • Istrumente manageriale
 • Colecţii
 • Cercetare biblioteconomică
 • Parteneriat
 • Cooperare
 • Cadru de reglementare
 • Procese tehnologice
 • Reviste biblioteconomice
 • Definiţii
 • Relaţii publice şi activităţi conexe
 • Colectarea de fonduri
 • Marketing
 • Afaceri publice
 • Sistemul mass-media
 • Rolul şi scopul bibliotecii publice
 • Cadrul juridic şi financiar
 • Satisfacerea necesităţilor utilizatorilor
 • Dezvoltarea colecţiilor
 • Resurse umane
 • Managementul şi marketingul în bibliotecile publice

Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii Moldova / Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. - Bucureşti: Editura Bibliotecii Naţionale a României; Chişinău: Editura Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, 2008. - 172 p.
Volumul de faţă este o prezentare a activităţilor şi serviciilor, a unora dintre lucrările de specialitate realizate la nivelul celor două instituţii. Temele abordate de către autorii articolelor şi eseurilor scot în evidenţă nu doar unele dintre aspectele definitorii ale activităţii celor două biblioteci naţionale, ci şi modul de a gîndi, de a concepe biblioteconomia.
Budevici, Anatolie. Managementul relaţiilor publice şi mass-media: Curs univ. ciclul II master / Anatolie Budevici, Stanislav Armanov; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Ch.: Valinex SA, 2008. -188 p.
Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice (Expozeu şi comentarii asupra Ghidului IFLA-UNESCO) / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rău; ed. îngrijită de Vera Osoianu. - Ch.: BNRM, 2007. - 154 p.
Acest volum este o sinteză teoretică a tendinţelor actuale în activitatea bibliotecilor publice, este şi o analiză a experienţei din RM şi din străinătate a activităţii bibliotecii cuprinzînd cele mai eficiente practici, demonstrează nevoia schimbării instituţiei bibliotecare, tratînd acest proces ca parte componentă a procesului de democratizare a societăţii.
Biblioteca publică / trad. din lb. engl.: Irina Digodi, Vladimir Dunduc; red. şt.: Eugenia Bejan; Asoc. Bibliotecarilor din R. Moldova. - Ch.: Epigraf S.R.L., 2007. - 92 p.
Prezenta lucrare vine să înlocuiască Liniile directoare pentru bibliotecile publice, publicate în 1986.
Ghinculov, Silvia. Managementul informaţional în instituţiile infodocumentare / Silvia Ghinculov; red. Ala Rusnac. - Ch.: Epigraf S.R.L., 2007. - 112 p.
Lucrarea de faţă oferă informaţii necesare comunităţii bibliotecare pentru adoptarea strategiilor de dezvoltare a managementului informaţional. Cartea reprezintă o bază documentară pentru învăţămîntul de specialitate şi perfecţionarea continuă a bibliotecarilor din Republica Moldova.

Dezvoltarea profesională continuă: Principii şi acumularea celei mai bune experienţe
http://www.ifla.org/VII/s43/index.htm#Publications
Networking for Digital Prezervation: Curent practice in 15 National Libraries. Ingebord Verheul/International Federation of Library Associations and Institutions .- Munchen: Saur, 2006.- 268 p.. (IFLA Publications;)
ISBN 3-598-21847-8
www.ifla.org/V/pr/saur119.htm
http://www.dl-forum.de/index_eng.htm (informatii despre biblioteci digitale)
http://libdex.com/ ( ghid web a peste 18 mii site-uri ale bibliotecilor din mai multe tari)
http://www.iliac.org
Centrul Internaţional de Biblioteconomie, Informare şi Analize. Conţine diverse informaţii care au menirea să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniul învăţămîntului, ştiinţei, culturii şi business-ului dintre Rusia şi ţările CSI pe de o parte şi SUA şi ţările dezvoltate pe de altă parte.

www.eifl.net

Ghidul eIFL privind problemele de Copyright şi drepturile conexe pentru biblioteci, sponsorizat de Programul UNESCO, Informaţia pentru toţi. Este un ghid practic asupra reglementărilor litigiilor care afectează activitatea informaţională a bibliotecilor în mediul digital.

Temele oglindite în Ghid ţin de:

 • Relaţiile dintre legea Copyright şi prevederile contractului: resursele electronice şi consorţiile bibliotecilor;
 • Acţiuni de protecţie tehnologică;
 • Copyright, durata protecţiei şi domeniul public;
 • Experienţa europeană privind drepturile bazelor de date;
 • Copyrightul şi contractele, etc.

Rău Alexe. Dialoguri. – Ch.: Museum, 2007. – 121p.
Interviuri pe teme de biblioteconomie cu directori ai unor biblioteci naţionale şi universitare din spaţiul ex-sovietic: Lituania, Letonia, Belorusia, Kazahstan. Interviuri despre istoria bibliotecilor şi a lecturii, despre conceptul de bibliotecă a viitorului, strategii şi tactici ale biblioteconomiei,cu personalităţi din Rusia (Acad. S.P. Kapiţa), Franţa (Dominique Lahary), SUA, (John J. Cole), Germania ( S. Donbraviuc), R.Moldova(A.Vartic) şi cu preşedintele IFLA (Claudia Lux).

Rău Alexe. Un fir de plumb atîrnat de un lucru fragil şi înaripat. – Ch.: Museum, 2007. – 337p.
Conţine texte ale unor prefeţe, cuvîntări ocazionale sau comunicări prilejuite de tradiţionalele evenimente – Anul bibliologic , Valori bibliofile etc.- ce se desfăşoară în BN; impresii de lectură şi recenzii;eseuri şi medalioane dedicate colegilor de serviciu şi unor înaintaşi, cărturari basarabeni.

European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education:[Edited by Leif Kajberg and Leif Lorring]. - Copenhagen: The Royal School of Library and Information Science, 2005
http://www.kf.vu.lt/site_files_doc/LIS_Bologna.pdf

Acest volum (241 pagini) reprezintă cartea învaţămîntului biblioteconomic în Europa. Manualul trebuie studiat de toţi cei implicaţi în învăţămîntul biblioteconomic cît şi de angajatorii de bibliotecari, inclusiv de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Ministerul Culturii şi Turismului, Consiliul Biblioteconomic, Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova, directorii de biblioteci etc.

Dacă facultăţile, şcolile, catedrele de biblioteconomie din Moldova îşi propun să producă absolvenţi competitivi pe piaţa de muncă internaţională şi cu diplome ce pot fi recunoscute în străinătate, acest volum trebuie folosit ca lectură obligatorie şi pentru finanţatori şi pentru cadrele didactice implicate in modelarea bibliotecarului de tip nou.

Recomandat de: Hermina Anghelescu

Vasilescu, Emil. Resursele financiare / Emil Vasilescu // Biblioteca. – 2005. – Nr.7. - P. 193 – 194.
Noi modalităţi de finanţare a bibliotecilor, sponsorizări, donaţii şi alte surse legate de venituri.

Matei, Dan. Cum mi-ar plăcea să fie Catalogul Naţional Partajat / Dan Matei // Biblioteca .- 2005.- Nr.11-12.- P. 328-331.
Cum să ofere servicii informaţionale  utilizatorilor?
Cum să  ofere servicii  informaţionale bibliotecarii?
Cum să ofere servicii informaţionale editorilor? Care ar fi opţiunile catalografice majore?

Gupta, K. Marketing Library and Information Services: International Perspectives / K. Gupta, Christie Koontz, Angels Massisimo. Edited on benalf of IFLA, 2006.- 419 p.
Contribuţiile unui grup internaţional de bibliotecari prezentate în carte, oferă un instrument folositor bibliotecarilor activi şi viitorilor bibliotecari, pentru a înţelege problemele vitale referitoare la marketingul serviciilor bibliotecare şi informaţionale la nivel local, naţional şi internaţional.

Rău, Alexe. Un eveniment editorial epocal / Alexe Rău // Maagazin bibliologic.- 2003 .- Nr.1 . - P. 78-80.

Mai multe despre Biblie, şi traducerile ei: cînd şi de cine a fost tradus? Biblia în limba Română.

Rău, Alexe. Aleph în faţa oglinzii (1) / Alexe Rău // Magazin bibliologic. - 2003. - Nr.1. - P. 42-43.

Rău, Alexe. Aleph în faţa oglinzii (2) / Alexe Rău // Magazin bibliologic. - 2003. - Nr.4. - P. 44-46.

Rău, Alexe. Aleph în faţa oglinzii (3) / Alexe Rău // Magazin bibliologic. -2004. - Nr.1/2. - P. 58-60.

Rău, Alexe. Aleph în faţa oglinzii (4) / Alexe Rău // Magazin bibliologic. - 2005. - Nr.1/2 .- P. 69-71.

Dialectici antagoniste şi contradictorii (a materiei fizice şi a celei biologice), care ne conduce şi ne caracterizează ca oameni. Despre limbajele ce şi le-a creat omul pentru a se exterioriza.

 • Viziuni asupra esenţei Universului şi a fundamentelor existenţei;
 • Fenomenul efectului de oglindă;
 • Apariţia conştiinţei sau trezirea treptată a conştiinţei;
 • Credinţa ca o conştiinţă superioară;
 • Facultatea de a mînui materia;
 • Primele forme de exprimare, comunicarea orala în raport cu comunicarea în scris.

Tîrziman, Elena. Biblioteca digitală – o încercare de definire / Elena Tîrziman // Biblioteca. - 2005. - Nr.6. - P. 175-176.
Mai multe definiţii pentru evoluţia termenilor: biblioteca tradiţională, biblioteca hibrid, biblioteca electronică, biblioteca digitală şi biblioteca virtuală...

Ghiţă, Dumitru. Ora de bilanţ / Dumitru Ghiţă // Biblioteca. - 2005. - Nr.6. - P.148.
Analiza activităţii bibliotecilor din judeţul Călăraşi, România.

Vasile, Marius. Noi soluţii, noi propuneri pentru biblioteci / Marius Vasile // Biblioteca. - 2005. - Nr.5. - P.148.
Descrierea unui sistem modern de automatizare pentru biblioteci, Libero – Italia. Competent, complet, economic, testat, flexibil.

Regneală, Mircea. Curs elementar de biblioteconomie / Mircea Regneală // Biblioteca. - 2005. - Nr.3 – P. 12.
Manual de Biblioteconomie care vine în ajutorul bibliotecarilor aflaţi la începutul carierei lor profesionale.

Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare (CDI) // Biblioteca. - 2005. - Nr.3. - P.66-67.
Noi oportunităţi pentru bibliotecile şcolare. Constituirea Centrelor de informare şi documentare în şcolile din România. Despre Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrelor de informare şi documentare şi despre statutul profesorului documentarist, opinii, comentarii, critici, situaţia concretă la nivelul judeţelor.

Coravu, Robert. Delimitări conceptuale / Robert Coravu // Biblioteca. - 2005.- Nr.1.- P. 10 - 11.
De la biblioteca automatizată şi biblioteca hibrid la bibliotecile digitale şi virtuale. Concepte, definiţii...

D escoperă

 
Sistemul Naţional de Biblioteci
Organigramă
Statistici
Evenimente

Documente directoare
Naţionale
Internaţionale

Biroul de consultaţii pentru bibliotecarii din SNB
Specialistul vă răspunde

Informaţii pentru agenda de lucru a bibliotecarilor din SNB
Lista bibliografică adnotată
Oportunităţi de perfecţionare profesională
Proiectul anului
Ghidul bibliotecarului

Bursa muncii
Bursa muncii


Link-uri Utile
Bloguri
www.bnrm.md