roenfr

Săli de lectură

 

În BNRM funcționează 11 săli de lectură pentru utilizatori, nouă dintre ele sunt specializate. În sălile de lectură pot consulta documentele simultan 290 de utilizatori.

Localizare Denumirea sălii de lectură Nr. locuri Servicii oferite
Blocul central
Sala de referință 37 Acces la catalogul electronic; acces la cataloagele alfabetic și sistematic pentru public; acces la colecția de referință; referințe și cercetări bibliografice la cerere; oferirea accesului la Internet prin intermediul echipamentului bibliotecii și de la dispozitivele utilizatorului prin rețeaua Wi-Fi a bibliotecii; asistență în regăsirea informației;  oferirea accesului şi consultarea bazelor de date create sau achiziționate de bibliotecă; instruirea utilizatorilor în cultura informației și în vederea alfabetizării digitale a acestora; xerocopierea și scanarea publicațiilor
Sala de lectură cu profil universal 50 Consultarea pe loc a documentelor; acces liber la colecția de carte;  acces liber la colecția ONU și OSCE.  Spațiul poate fi utilizat pentru diverse activități locale, naționale, internaționale
Sala Publicații Seriale 50 Acces la ziare, reviste, anuare etc. în format tradițional și electronic
Sala Literaturile lumii 22 Consultarea pe loc a documentelor despre literatura universală; acces la catalogul electronic, cataloage tradiționale; acces la Internet, CD-ROM-uri, baze de date,; zona wi-fi pentru lucrul pe laptop.
Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare 26 Acces liber la documente și publicații ale organismelor europene, precum și accesul la bazele de date europene; zona wi-fi pentru lucrul pe laptop. Spațiul poate fi utilizat pentru diverse activități locale, naționale, internaționale
Sala de lectură pentru cercetare științifică 6 Acces la teze naționale de doctorat și rezumate ale tezelor de doctorat
Spațiul expozițional 16 Acces la documente; zona wi-fi pentru lucrul pe laptop. Spațiul poate fi utilizat pentru diverse activități locale, naționale, internaționale
Blocul nr. 2 Carte veche și rară 12 Acces la manuscrise, cărți vechi și rare; acces la catalogul on-line și la cataloage tradiționale ale secției; asistență informațională
Colecție de artă și hărți 32 Acces la albume, reproduceri de artă, cărți poștale, stampe, hărți etc.; acces la Internet; asistență informațională
Sala Audiovideoteca 20 Acces la note muzicale, benzi magnetice, CD-Rom, DVD-ROM, casete, colecția de publicații din domeniul muzicii; asistență informațională; multiplicări audio; xerocopiere, scanare; acces la internet, la catalogul online și cataloage tradiționale. Sala este echipată cu un pian și cu aparatură audio-video. Spațiul poate fi utilizat pentru diverse activități locale, naționale, internaționale
Centrul de Formare Profesională Continuă 30 Acces la colecția de publicații din domeniul biblioteconomiei, acces la Internet.