roenfr

PROIECTE

Biblioteca Națională identifică, elaborează și implementează programe și proiecte naționale, internaționale și instituționale, în concordanță cu misiunea și funcțiile instituției, participă în calitate de partener la diferite proiecte, menite să îmbunătățească activitatea Bibliotecii sau să dezvolte domeniul biblioteconomic și al științelor informării.

Proiecte gestionate de Biblioteca Națională

La nivel național:

- Repozitoriul Național Tematic – NRT MOLDLIS (2019 – prezent)

- Arhiva de voci: interviuri cu personalități din domeniul culturii (2015 – prezent)

- Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (2015 – prezent)

- Centrul de Statistică, Cercetare și Dezvoltare (2015 – prezent)

- Centrul Pro-european de Servicii si Comunicare (2011 - prezent)

La nivel internațional:

- Îmbunătățirea echipamentelor de digitizare din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (2020-2023)

- Incluziunea socială a persoanelor private de libertate: programe educaționale (Biblioterapie, e-Guvernare și Comunicare asertivă – terapie prin lectură și scris) (2020)

- Hrisoave basarabene și alte documente istorice din sec. XIX (2017 – 2019)

- Educația mediatică – prioritate a sec. XXI-lea (2018)

- Vizita de studiu a reprezentanților Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova la Biblioteca Națională a Letoniei (2018)

- Organizarea unei vizite colective de studiu la Biblioteca Națională a Cehiei (2017)

- Organizarea Conferinței Internaționale „Dezvoltarea colaborării bibliotecilor europene în spațiul virtual” (2017)

La nivel instituțional:

- Muzeul Cărții (2018 - prezent)

- Gala Formatorilor (2018 - prezent)

- Crearea Colecției „BiblioLeader” (2020 - prezent)

Participarea Bibliotecii Naționale în proiecte gestionate de alte biblioteci / organizații

La nivel național

- Academia de vară pentru bibliotecari, ediția 2020: Lectura și universul tehnologiilor digitale (2020)

- Împreună pentru comunitate! (2017-2018)

- Forumul managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (1995 – prezent)

- Crearea Cluburilor de Cetățenie Activă (2016)

- Programul național ”LecturaCentral”, ediția a 3-a, 2020

- Programul național ”LecturaCentral”, ediția a 2-a, 2019

- Programul național ”LecturaCentral”, ediția a 1-a, 2018

- Nocturna Bibliotecilor (2014 – prezent)

La nivel internațional

- Instituția: Biblioteca Națională – potențial și oportunități (2018)

- Școala de vară cu Cezara Kolesnik ”Claude Monet – sursele picturii moderne” (2018)

- Centrul de Informare și Documentare al Organizației Națiunilor Unite (2016 – prezent)

- Europeana (2016)

- Publicații și resurse electronice ale bibliotecilor naționale din țările CSI (2004 – prezent)

La nivel instituțional

- Proiectul de design al mobilierului urban „Copacul de la Bibliotecă” (2018)
- Instalația de lumini arhitecturale pe clădirea Bibliotecii Naționale (2018)
- Crearea Galeriei de portrete ale scriitorilor la Biblioteca Națională (2016 – prezent)