roenfr

Lucrări didactice

 

BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINŢE ALE INFORMĂRII. Manual practic POVESTCA, LILIA.  EDUCAŢIA INFORMALĂ A PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN BIBLIOTECI: SUPORT EDUCAŢIONAL LUDMILA CORGHENCI. DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI.