roenfr

Fundraizing

 

Este dificil de supraestimat rolul şi importanţa Bibliotecii Naționale în viața comunității. Ea are un rol major în oferta naţională de informaţii, la care au acces, fără discriminare, toţi cetăţenii Republicii Moldova, şi tinde în permanenţă să-şi extindă şi diversifice activităţile de prezentare a colecţiilor sale şi a serviciilor de bibliotecă în beneficiul lor.
Oamenii vin în număr mare la Biblioteca noastră pentru a-şi satisface necesităţile şi interesele de lectură, informare, documentare şi studiu,  precum şi pentru a participa  la o varietate de activități și evenimente.
Biblioteca Națională  are misiunea de a organiza, prezerva, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris, de a susţine dezvoltarea cunoaşterii. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, avem nevoie şi de implicarea celor care doresc să sprijine ştiinţa şi cultura în general. Aşteptăm iniţiative de mecenat în următoarele direcţii:

 • Dezvoltarea colecțiilor
 • Digitalizarea publicaţiilor
 • Evenimente culturale şi manifestări ştiinţifice
 • Cercetare şi publicare
 • Achiziţii de echipamente şi mobilier

 

Cum poți să ne ajuți

Dvs puteţi susţine activitatea Bibliotecii Naţionale prin:

 • acordarea unui sprijin financiar, parţial sau integral pentru organizarea unor activități cultural-științifice,  acordarea unor premii speciale, editarea unor publicații, etc.;
 • patronaj;
 • promovarea unor programe de finanţare, organizarea unor campanii de advocacy eficiente;
 • organizarea de contacte directe între reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi străinătate;
 • donații de carte,  reviste și alte materiale;
 • donații de echipamente de birotică (calculatoare, imprimante, hârtie, toner, etc.), de mobilier etc.;
 • reduceri şi oferte promoţionale pentru Bibliotecă;
 • promovarea și mediatizarea imaginii Bibliotecii și a profesiei de bibliotecar;
 • implicarea directă în activitatea Bibliotecii în calitate de voluntar sau partener;
 • sponsorizarea schimburilor de experiență, excursiilor documentare, profesionale în țară și străinătate pentru bibliotecari ș.a.