Biblioteca Nationala a Republicii Moldova
 
 
 

N outăți

 
 

Festivalul Naţional al Cărţii şi lecturii şi Salonul International de Carte ediţia 2014

Se vor desfăşura sub patronatul UNESCO şi al Primei Doamne a Republicii Moldova Margareta Timofti şi vor fi inaugurate la 31 august. Ambele evenimente vor fi consacrate Anului Dumitru Matcovschi şi integrării europene a Republicii Moldova şi sunt deschise pentru participarea tuturor editurilor , organizaţiilor, autorilor, instituţiilor care doresc să participe. Informaţii la tel. 022-22-14-75, 022-23-80-11. Email: biblioteca@bnrm.md şi programe@bnrm.md.


Un dar deosebit de la ambasada Ungariei

Excelenţa sa Matyas Szilugyi, ambasador al Ungariei în Republica Moldova, a organizat la Budapesta o amplă expoziţie de pictură din Republica Moldova care a inclus lucrările maeştrilor Dimitrie Peicev şi Tatiana Frunze şi s-a bucurat de un susces extraordinar. Pentru a imortaliza acel eveniment de seamă, acealaşi neobosit ambasador a organizat editarea la Budapesta a Catalogului acelei expoziţii de mare răsunet. Albumul este prefaţat de ambasador şi de dna Marta Simonffy, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici şi Designerilor din Ungaria. Cateva exemplare din tirajul acestei ediţii bibliofile au fost donate oficial BNRM.


Dar nepreţuit de la dl Leonid Bujor

Ex- ministrul educaţiei al Republicii Moldova, actualul consilier principal de stat al Prim-ministrului RM a dăruit bibliotecii noastre un monument al artei cărţii din colecţia personală a dumnalui, albumul monografic ATHENA. ORAŞ SLĂVIT, publicat în edituara ateniană MILTOS. E o carte măreaţă, tipărită în format in folio pe hârtie velină. Prefaţat de edilul Atenei Dimitris L.Avramopoulos, cartea conţine, în cele aproape 600 de file, istoria, arhitectura şi arta capitalei elene.


O Evanghelie din sec.XIV

Dl Alexandru Magola,cercetător la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, a oferit BNRM, cu titlu de donaţie, ediţia faximilată a exemplarului Evangheliei deţinut de ţarul româno-bulgar Ioan Alexandru Asan, transcris de ucenicii renumitului mitropolit, caligraf şi miniaturist Anastasie Crimca(1608 – 1629).


Lectures pour tous, 1902

Este o nouă donaţie a mult prea generosului filantrop ,prof.Aurel Marinciuc.Acest om a fost si rămâne, în condiţiile de insuficienţă bugetară din anii de tranziţie, principala sursă de îmbogăţire a colecţiei de carte veche şi rară a BNRM.


Carte şi tipar în Ţara Moldovei

Este titlul unei monografii de peste 700 de pagini a doctorului Elena Chiaburu de la niversitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, participant la ediţia 2014 a Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Valori Bibliofile” organizat de BNRM. E o carte fundamentală ce ne prezintă o viziune proaspătă asupra istoriei cărţi şi tiparului în Moldova.Aflăm din ea date inedite referitoare la tehnica şi legătoria de carte, organizarea activităţii tipografice, preţul cărţilor, valoarea cărţilor, acte foi volante imprimate, distribuţia cărţilor, aria de răspândire a cărţii din Ţara Moldovei, meşteri şi meşteşug, relaţiile dintre tipar, biserică şi şcoală.Monografia e o contribuţie deosebit de valoroasă la istoria cărţii şi tiparului, la ştiinţa bibliologică în general.


Represaliile politice pe cântarul justiţiei

Este titlul monografiei dlui Mihail Ciocanu, consilier juridic de stat, editată recent de Fundaţia Culturală MEMORIA din Bucureşti.Cartea prezintă coşmarul politic, antisocial şi imoral al represaliilor politice săvârşite de NKVD pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti.Lucrarea se bazează pe documente de arhivă .


O carte despre nobilii basarabeni

AŞM şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei ne-au oferit un exemplar al culegerii de materiale ale celor două ediţii ale Simpozionului Naţional dedicate memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă.Genericul simpozioanelor , preluat şi în titlul culegerii, a fost “Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din imperiul rus”.


Deportările în masă din RSS Moldovenească

Este titlul exppoziţiei eveniment de documente şi materiel ce continuă să funcţioneze în spaţiul de vernisaj din sediul central.


Pinacoteca Bibliotecii Naţionale

În sala Vasile Alecsandri din sediul central sunt expuse lucrările de pictură şi grafică dăruite BNRM în diferiţi ani şi cu diferite prilejuri .E un vernisaj internaţional


Arta – mijloc de integrare în societate

este titlul expoziției de artă plastică (tapiserie, pictură, grafică) ce continuă să funcţioneze în Sala de Arte din sediul Alexie Mateevici.


Dar din dar

Dna doctor Maria Danilov, cercetător de seamă la Muzeul Naţional de Istorie, a primit in dar, acum un an şi ceva, un exemplar al Enciclopediei cronologice Istoria jurnalismului din România in date, volum coordonat de Marian Petcu şi editat la POLIROM. La încheierea Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Valori bibliofile” din acest an, dna cercetătoare a decis să doneze acest dar Bibliotecii noastre, in semn de preţuire a activităţii prodigioase a BNRM de salvgardare şi valorificare a moştenirii culturale scrisă şi digitală.


 
 
 

P rograme culturale

 

bnrm.md - sibimol
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
bnrm.md
 
 

D istincţiile BNRM

 

D in publicațiile BNRM

 
bnrm.md Magazin bibliologic
bnrm.md Calendar Național
bnrm.md Biblioteca Nationala pe calea Integrarii Europene Vol.1
bnrm.md
Ilie Bogdesco, Biobibliografie
bnrm.md Catalog Galex
 

C ăutare în

 
Catalogul BNRM on-line
Catalogul Naţional Colectiv Partajat
 
 
 

L egături rapide

 
Întreabă bibliotecarul
Program de funcţionare
Contact
Expoziţii virtuale
Întrebări frecvente
 
 

P roiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!

SEARCH EUROPE’S
NATIONAL LIBRARIES

The European Library

Enter a title, person or subjectEuropeana - Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
Europeana
Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă

Manuscriptorium - portalul manuscriselor europene


Manuscriptorium
Portalul manuscriselor europene
 


BOOK HISTORY ONLINE
 
 
 
BNRM în structuri mondiale
 
 

Conference of European National Librarians
 

Asociația Bibliotecară Euroasiatică
 

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
 

Réseau Francophone Numérique
 

Официальный сайт ЭБД РГБ
 

World Digital Library
 
 
 
Parteneri Media
 
 

 

 

www.bnrm.md