Biblioteca Nationala a Republicii Moldova
 
 
 

N outăți

 
 

Ziua bibliotecarului

Dragi colegi din toate bibliotecile Moldovei, Biblioteca Naţională şii Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova vă felicită cordial cu ocazia sărbătorii profesionale a breslei noastre.Vă urăm multă sănătate, bucurii şi voie bună in familie şi la serviciu, realizări frumoase în munca dvs în serviciul utilizatorilor, societăţii, comunităţilor locale.


Gala Premiilor Naţionale GALEX

La 23 aprilie, cu incepere de la ora 13.00, in Sala Scriitorilor din sediul central(etaj.2) va avea loc ediţia 2014 a Galei Premiilor Naţionale GALEX.Participă oameni politici, diplomaţi străini acreditaţi la Chişinău, scriitori, editori, bibliotecari, mecenaţi, oameni de cultură.


Sarbatori fericite!

Sfintele sărbători de Paști să vă aducă liniște și pace, sănătate, bucurii și fericire. Să aveți puterea să fiți mereu mai buni, mai plini de dragoste, iar lumina sfântă să coboare în casă și în sufletul Vostru… Hristos a înviat!


Anatole France

În sala Literaturile Lumii se desfăşoară expoziţia de carte consacrată scriitorului Anatole France, laureat al premiului Nobel pentru literatură. Sunt prezente 35 de documente: cărţi, reviste, ediţii de referinţă. Un interes aparte prezintă o ediţie rară “Revue Enciclopedic”, apărută în 1894 cu recenziile romanelor lui Anatole France, precum şi ediţiile antume ale scriitorului.


Expoziție

În cadrul Salonului de artă a Bibliotecii Naţionale se desfăşoară expoziţia de grup a studenţilor Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău “Arta caligrafică – copiere ca mod de cunoaștere”. Expoziţia va fi deschisă în perioada 9.04.2014 – 8.05.2014 şi sunt aşteptaţi toţi cei care sunt interesaţi de acest gen de artă.


Arta ca un imens decor

În sala de conferinţe se desfăşoară expoziţia personală de pictură a artistului plastic Ecaterina Mihai (Bucureşti) - Arta ca un imens decor.


SINGURĂTATEA LUPULUI

este genericul expoziţiei eveniment a scriitorului Valeriu Matei la 55 de ani, care o puteţi vedea în Holul BNRM.


Tablouri din colecţiile BNRM

În Sala Vasile Alecsandri a sediului central al BNRM se desfăşoară o expoziţie de grup a tinerilor artişti plastici.


Donaţie de excepţie Zamfira Mihail

Prietena Bibliotecii noastre, doctorul Zamfira Mihail, mare cărturar basarabean stabilită la Bucureşti, fiica lui Paul Mihail, ne-a oferit în dar ediţia faximilată a manuscrisului “Arhieraticon trilingv” păstrat în Biblioteca Academiei Române Cluj.Textul faximil e însoţit de studii codicologice pilduitoare.


Grafica românească comtemporană

Cu prilejul inaugurării la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei a expoziţiei “Grafica românească 2013”,Uniunea Artiştilor Plastici din România a oferit cu titlu de donaţie BNRM cataloagele illustrate ale Salonului de Grafică Româmească pe anii 2011-2012 şi cataloagele illustrate ale expoziţiilor artistului plastic Ioan Cuciurcă.


HISTORIAE MOLDAVICAE

Prin strădania şi generozitatea academicianului Andrei Eşanu, în colecţiile BNRM a intrat ediţia faximilată a celei mai depline copii manuscrise a cărţii “Descrierea Moldovei “ a lui Dimitrie Cantemir , apărută în editura Нестор-История din Sanct Petersburg.Ediţia este prefaţată de Andrei Eşanu şi Pavel Balmuş. Manuscrisul face parte din colecţia Sturdza şi se păstrează în secţia de cărţi vechi şi manuscrise a Bibliotecii Ştiinţifice A.M.Gorki din Odessa.


Apostol al Basarabiei -

astfel este intitulată cartea de studii, documente şi materiale ale lui Pan Halipa, alcătuită şi îngrijită de Ion Constantin şi Ion Negrei, care au scris un studiu introductiv şi un omagiu adus marelui politician, om de cultură, ştiinţă şi scriitor.Cartea numără peste 730 de pagini grupate în şase compartimente cronologice, iar la sfârşit este inclusă o bogată iconografie, o bibliografie selectvă şi un indice de nume.Alcătuitorii au donat un exemplar BNRM.


Spre alt anotimp –

astfel se intitulează una din cărţile poetului Vasile Nedelescu incluse în donaţia făcută de autor Bibliotecii Naţionale.Cum Vasile trece printrâ-o mare cumpănă şi este imobilizat la pat, donaţia a fost adusă la BNRM de scriitorul Nicolae Rusu. Mulţumindu-i pentru gestul generous, noi îi dorim lui Vasile Nedelescu însănătoşire grabnică şi noi cărţi.


O colaborare de excepţie

În cadrul unei întrevederi de serviciu exprese a directorului general al BNRM A.Rău cu dl Evan Tracz, conducătorul proiectului Novateca desfăşurat în Republica Moldova de Funfaţia Gates , s-a ajuns la inţelegerea de a înfiinţa în cadul Bibliotecii Naţionale un Centru Naţional de Instruire “Biblioteca modernă”, destinat bibliotecarilor din bibliotecile publice.


Expoziţie „Petru Cărare, Grigore Vieru şi Mihai Ursachi”

a fost inaugurată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare Biblioteca Naţională, în spaţiile de lectură din sediul central al BNRM. Expoziţia va funcţiona 30 de zile.


 
 
 

P rograme culturale

 

bnrm.md - sibimol
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
 
bnrm.md
bnrm.md
 
 

D istincţiile BNRM

 

D in publicațiile BNRM

 
bnrm.md Magazin bibliologic
bnrm.md Calendar Național
bnrm.md Retrospectiva SIC
bnrm.md Doina şi Ion
Aldea-Teodorovici
bnrm.md Imaginea RM nr.10
 

C ăutare în

 
Catalogul BNRM on-line
Catalogul Naţional Colectiv Partajat
 
 
 

L egături rapide

 
Întreabă bibliotecarul
Program de funcţionare
Contact
Expoziţii virtuale
Întrebări frecvente
 
 

P roiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!

SEARCH EUROPE’S
NATIONAL LIBRARIES

The European Library

Enter a title, person or subjectEuropeana - Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
Europeana
Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă

Manuscriptorium - portalul manuscriselor europene


Manuscriptorium
Portalul manuscriselor europene
 


BOOK HISTORY ONLINE
 
 
 
BNRM în structuri mondiale
 
 

Conference of European National Librarians
 

Asociația Bibliotecară Euroasiatică
 

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
 

Réseau Francophone Numérique
 

Официальный сайт ЭБД РГБ
 

World Digital Library
 
 
 
Parteneri Media
 
 

 

 

www.bnrm.md
 
//