roenfr

Expoziție de albume

„AICI SE VINDECĂ SETEA DE MÂNTUIRE”

Mănăstirile din Republica Moldova ca destinație turistică

Biblioteca Națională a Republicii Moldova propune publicului interesat Expoziția de albume „AICI SE VINDECĂ SETEA DE MÂNTUIRE". Mănăstirile din Republica Moldova ca destinație turistică. Expoziția promovează și valorifică publicațiile din colecțiile Bibliotecii Naționale și cuprinde albume, hărți turistice care familiarizează cu traseul, locația și istoricul mănăstirilor basarabene.

Astăzi pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează 55 de lăcaşuri sfinte creştin-ortodoxe: 22 mănăstiri şi 6 schituri pentru bărbaţi, 24 de mănăstiri şi 2 schituri de maici, o mănăstire de rit vechi.

Expoziția este deschisă pentru vizitatori începând cu 1 iulie – 31 octombrie 2020, spațiu expozițional, parter, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziția personală de pictură și grafică, Antonina GRIȘCIUC și Vitalie GRIȘCIUC

„PLOAIA DE PETALE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați Expoziția personală de pictură și grafică a artiștilor plastici Antonina GRIȘCIUC și Vitalie GRIȘCIUC cu genericul “PLOAIA DE PETALE”. Expoziția include circa 30 de lucrări executate în diferite tehnici ale artei vizuale: ulei pe pînză, acuarelă, peniță, tuș, gravură pe hîrtie. În lucrările artiștilor sunt reprezentate motive de sat și a arhitecturii Chișinăului vechi.

Expoziția poate fi vizitată începând cu 25 iunie 2020, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, bloc central, etaj II (str. 31 August 1989, nr.78 “A”).

Expoziție de manuscrise și carte veche

„MĂNĂSTIRILE BASARABENE – CENTRE DE SPIRITUALITATE CULTURALĂ”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția „MĂNĂSTIRILE BASARABENE – CENTRE DE SPIRITUALITATE CULTURALĂ”, organizată în colaborare cu Instituţia Publică Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" și Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova.

Expoziția este organizată în contextul celebrării celor 600 de ani de la atestarea documentară a mănăstirii Căpriana, și oferă prilejul de a admira manuscrise şi carte românească veche, scrise în scriptoriile mănăstirilor basarabene. Documentele expuse cuprind aria cronologică dintre secolele al XVIII-lea — al XIX-lea, și constituie o prețioasă sursă documentară pentru studiul culturii și civilizației din spațiul basarabean. Manuscrisele conțin traduceri și lucrări originale realizate de călugării care au viețuit în mănăstirile Dobrușa, Noul Neamț, Căpriana, Curghi, Hârbovăț etc.

Publicul interesat va avea ocazia să facă o incursiune în istoria literaturii dogmatice și să descopere istoria circulației cărților românești și importanța lor în spațiul cultural și religios dintre Prut și Nistru.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 iunie - 31 august 2020, galeria expozițională, secția Carte Veche și Rară, et. 1, bloc II (str. 31 August 1989, nr. 78).

Reluarea activității Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova,

din 01.06.2020


Dragi utilizatori ai Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova!

Biblioteca Națională din Republica Moldova și-a reluat activitatea cu publicul, cu excepția activităților culturale din 1 iunie 2020, în conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărârea nr.12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Accesul în instituții va fi organizat cu respectarea măsurilor igienice contra COVID-19, atât pentru utilizatori, cât și pentru personal. Rugăm utilizatorii să țină cont de măsurile impuse de autorități, care sunt totodată condiții obligatorii pe durata vizitării Bibliotecii:

-     Accesul în spațiile BNRM se va efectua selectiv, doar în interes de studiu, cercetare, consultarea bazelor de date;

-     În spațiile BNRM, personalul cât și a utilizatorii trebuie să fie echipați cu mască (medicală/non-medicală) pe toată durata vizitei, cu acoperea gurii și a nasului;

-   La intrare obligatoriu, va fi organizat triajului observațional, dezinfecţia mâinilor cu dezinfectat pe bază de alcool, care va fi pus la dispoziție la intrarea în blocul nr. 1 şi blocul nr. 2 a  BNRM;

Vă informăm că în cazul suspiciunilor (temperatură crescută a pielii peste 37,3 ◦C sau simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) nu veți avea acces în Bibliotecă.

-   Să se respecte distanța de minimum 2 m între oricare două persoane și fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Respectați indicatoarele afișate în acest scop în spațiile funcționale ale Bibliotecii;

-   Utilizarea cât mai frecventă a produsele dezinfectante puse la dispoziţia dumneavoastră în incinta bibliotecii pentru curăţarea şi igienizarea mâinilor.

-   Folosirea meselor de lucru, cu respectarea distanței de siguranță, conform indicațiilor afișate.

Programul de lucru al Bibliotecii în perioada 01.06.2020  - 01.07.2020:

luni-vineri 9.00 – 17.00,

sâmbăta, duminica – fără program.

Administrația BNRM, vă asigură că aplicăm în mod responsabil toate recomandările privind dezinfectarea zonelor de interacțiune intensă (mobilier, clanțe/mânere, uși acces, grupuri sanitare etc.).

Expoziție aniversară

„Tudor ARGHEZI și Lucian BLAGA – POEȚI ÎN VEȘNICĂ FRĂMÂNTARE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce un omagiu celor mai reprezentativi poeți romăni ai perioadei interbelice: Tudor ARGHEZI - 140 ani de la naștere și Lucian BLAGA - 125 ani de la naștere prin Expoziția aniversară „Tudor ARGHEZI și Lucian BLAGA – POEȚI ÎN VEȘNICĂ FRĂMÂNTARE”.

Doi poeți care dezvoltă teme și motive diferite în creațiile lor literare însă ambii căutători de absolut. La baza poeziei argheziene stă o concepție de viață vitalistă, terifiantă, absolutul se confundă cu Divinitatea. Iar Blaga consideră că „absolutul este punctul indiferent al tuturor polurilor, dincolo de existență, dincolo de real și ireal”.

Expoziția cuprinde circa 250 documente (monografii, poze, CD), structurată tematic și are 8 compartimente care includ documente despre viața poeților, opera lor și traduceri în alte limbi din colecțiile Bibliotecii Naționale. Printre documentele expuse se numără: prima placheta de versuri semnată de Tudor Arghezi „Flori de mucigai”, Bucureşti, 1931, ediție antumă, cu un autoportret inedit; al doilea roman publicat a lui Tudor Arghezi „Cimitirul Buna-Vestire”, București, 1936; ediția de debut a lui Lucian Blaga „Pietre pentru templul meu”, culegere de aforisme editată în anul 1920 precum și Lucian Blaga „Geneza metaforei și sensul culturii”, editată în anul 1937.

Expoziția este expusă în perioada 15 mai – 15 august 2020, spațiul expozițional, etajul 1, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Campanie de promovare a cărţii şi lecturii

„Raftul de sus, şi/sau toţi liderii citesc”  

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova inițiază Campania de promovare a cărţii şi lecturii „Raftul de sus, şi/sau toţi liderii citesc”, care vine să alimenteze curiozitatea publicului larg cu informaţii despre preferinţele lecturii personalităţilor din diverse domenii ale vieţii sociale, culturale și economice din Republica Moldova.

Campania include crearea mesajelor video sau scrierea mesajelor tipărite care au menirea să fie temei pentru mulți cetățeni de a se centra pe autoeducație și dezvoltare personală și profesională.

Conținutul mesajelor vor conține răspunsurile la următoarele întrebări (vor fi salutabile și oricare alt îndemn):

·       În spatele fiecărei cărţi este un om ! Care sunt cărţile din faţa dvs. ?

·       Lectura presupune şi un sacrificiu al timpului.

Care este predispunerea dvs. pentru un astfel de sacrificiu?

·       Dacă aţi scrie un compendiu la tema lecturii, ce mesaje ar conţine?

Finalitatea campaniei: editarea unul ALBUM, având scopul de a contribui la educarea gustului literar desăvârșit al cetățenilor.

Pentru recepționarea mesajelor:  studiisicercetăribnrm@gmail.com; dbiblio@bnrm.md

Tel.(373 22)24 00 70;  079868646

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova
(MOLDLIS)

Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova (MOLDLIS) !

Repozitoriul Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova pune la dispoziția tuturor bibliotecarilor din țară cât și publicului interesat, acces la arhiva electronică deschisă a rezultatelor intelectuale în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (conţinuturilor digitale tematice).

Arhiva electronică deschisă, cumulativă, constituită și gestionată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Bibliotecile Sistemului Național în vederea acumulării, stocării, conservării şi diseminării rezultatelor activității de cercetare, fiind un mijloc de facilitare a cercetării în domeniul Biblioteconomie și Științe ale Informării.

Repozitoriul Național Tematic are ca obiective: asigurarea transparenței și amplificarea comunicării profesionale; creșterea numărului de citări a publicațiilor cercetătorilor/specialiștilor în domeniu; promovarea imaginii domeniului și cercetătorilor în mediul informațional global; sporirea competitivității, vizibilității și impactului rezultatelor activității de cercetare în domeniul biblioteconomiei și științelor informării la nivel național şi internațional; lărgirea și facilitarea accesului publicului interesat la colecția de specialitate în formatul online, în mod deosebit a personalului de specialitate – în scopul dezvoltării competențelor profesionale, susținerii potențialului inovațional și creativ, avansării în carieră; fundamentarea unui sistem fiabil și accesibil de analiză bibliometrică (a publicațiilor în domeniul biblioteconomiei și științelor informării din Republica Moldova.

Repozitoriul Național Tematic este structurat în comunități, colecții și subiecte. Vezi http://moldlis.bnrm.md/.