roenfr

Ședința Clubului Literar „Homo Aestheticus”

„PLINUL CALENDARULUI – 70”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, organizează în cadrul Clubului Literar „Homo Aestheticus” ședința cu genericul „PLINUL CALENDARULUI – 70”. Invitat de onoare: scriitorul, psihologul, publicistul, pedagogul, dr. în pedagogie, docentul, Doctorul Honoris Causa în Educație, membrul titular al Academiei Europene de Științe, Arte și Literatură cu sediul la Paris, directorul Liceului „Prometeu-Protalent” Aurelian SILVESTRU.

Participă: acad. Nicolae DABIJA, scriitor, istoric literar, om politic, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei; acad. Valeriu MATEI, scriitor, directorul Institutului Cultural Român la Chișinău; dr. hab. Nina CORCINSCHI, directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”; Felomena și Daniel CORBU, editori (România); Elena PINTILEI, director general Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Claudia BALABAN, directorul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; dr. Nelu VICOL, conf. univ., director adjunct al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (or. Chişinău); Vasile ROMANCIUC, scriitor; Ianoș ȚURCANU, scriitor; Angela LUNGU, profesoară de limba şi literatura română, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu”.

Moderatori: acad. Mihai CIMPOI, dr. Iulian FILIP.

Evenimentul va avea loc miercuri, 12 decembrie 2019, la ora 14.00, în Sala de Conferințe „Alexe Rău”, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78A).

Expoziție de carte
„Deschizător de drumuri noi. André Gide - 150 de ani de la naștere”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada Franței în Republica Moldova, vă invită la inaugurarea expoziției de carte „Deschizător de drumuri noi. André Gide - 150 de ani de la naștere”. Expoziția cuprinde: publicații despre autor; ediții antume ale celor mai importante opere; traduceri în limba, română, rusă și engleză; articole din edițiile periodice străine despre Gide, începând cu anii 30 a sec.XX, până astăzi. André Gide, fiind unul din cei mai importanți scriitori francezi a sec.XX, unul din inițiatorii modernismului, curentul literar care a configurat literatura secolului XX, în 1947 a fost nominalizat cu Premiul Nobel pentru literatură.

Expoziția poate fi vizitată până la 16 decembrie 2019.

Evenimentul va avea loc la 25 noiembrie 2019, ora 14.30, sala Literaturile lumii, et. III, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție de pictură

„RAPSODIA EXPRESIVITĂȚII”, Victoria ROCACIUC

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea expoziției personale de pictură cu genericul „Rapsodia expresivității” a Victoriei ROCACIUC, artist plastic, pictor, profesor, doctor în studiul artelor, conferențiar cercetător, cercetătot științific superior, Institutul Patrimoniului Cultural al MECC. Autor a peste 100 de publicații științifice și de popularizare a artelor plastice moldovenești, editate în țară și peste hotare, monografii, articole, albume, etc. În prezent, este preocupată de studierea aspectelor narative și simbolice în arta graficii de carte moldovenești.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 20 noiembrie 2019 – 20 februarie 2020, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

EXPOZIȚIE
„Acte basarabene în limba română din perioada țaristă (1812 – 1917)”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția „Acte basarabene în limba română din perioada țaristă (1812 – 1917)”, în care sunt expuse hrisoave și documente restaurate în cadrul proiectului „HRISOAVE BASARABENE ȘI ALTE DOCUMENTE ISTORICE DIN SEC. XIX”, care s-a finalizat la 30 septembrie 2019, sprijinit financiar de către Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală.

Documentele expuse ilustrează evoluția evenimentelor istorice din provincie, promovarea aspectelor istorice a vieții social-politice și culturale a Basarabiei în sec. XIX.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 11 octombrie – 30 decembrie 2019, Muzeul Cărții. et. 1, bloc II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție-eveniment
„Ștefan cel Mare și Sfânt: din istorie în veșnicie”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția-eveniment cu genericul „Ștefan cel Mare și Sfânt: din istorie în veșnicie”, prilejuită celor 515 ani de la moartea Domnitorului.

Ștefan al III-lea, supranumit Ștefan cel Mare, după canonizarea sa de către Biserica Ortodoxă Română, Ștefan cel Mare și Sfânt, (n. 1433, Borzești - d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea și a Mariei Oltea, a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504.

Expoziția cuprinde circa 200 de documente din colecțiile BNRM.

Va fi expusă o publicație rară, în original, din 1857, de DRĂGHICI Monolache "Istoria Moldovei pe timp de 500 ani pînă la zilele noastre", în care cronicarul descrie evenimentele din viaţa Moldovei, inclusiv venirea la tron a lui Ștefan cel Mare.

Invitați de onoare ai evenimentului: Acad. Nicolae Dabija; Acad. Andrei Eșanu; Valentina Eșanu, cercetător științific; Ion Negrei, dr. în istorie; Ilie Văluță, Om Emerit; Ansamblul folcloric „Haiducii”, s. Costești.

Evenimentul va avea loc la 2 iulie 2019, ora 11.00, Spațiul expozițional, etajul 1, Blocul Central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Vernisaj expoziție de grup
„LOC DE JOACĂ PENTRU VISUL MEU”

În ajunul Zilei Internaționale a Copilului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu IP LT „Ginta Latină” și IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” din mun. Chișinău, organizează o expoziție de lucrări din creația elevilor cu genericul „Loc de joacă pentru visul meu”. Vor fi expuse 54 de lucrări executate de elevii din clasele cu profil Arte plastice, prin diverse tehnici, lucrări grafice cu caracter decorativ și lucrări de ceramică, coordonați de către profesorii Lily și Mihai Prisăcaru, Valentin Vârtosu, Zinaida Pavlov, Minodora Ciobanu, Zinaida Ursu.

Vernisarea expoziției va avea loc joi, 30 mai 2019, ora 14.00, Sala Arte și Hărți, blocul doi, et. 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „B”, colț str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni).