roenfr

Lansare de carte

„ENCICLOPEDIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DE PRETUTINDENI (în propria lor viziune)”, de Traian Vasilcău

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în Ziua Unirii Principatelor Române vă invită la lansarea „ENCICLOPEDIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DE PRETUTINDENI (în propria lor viziune)”, autor și director de proiect: Traian Vasilcău; coordonator: acad. Mihai Cimpoi.

Iată cum ar trebui să arate o „Columnă a Culturii naționale”: Scrisă cu Iubire de Neam și Zugrăvită cu aurul sufletelor despovărate de ura și zavistia nimicitoare de Frați!
Și de astăzi ducem în palme Casa celor 1.146 de scriitori neuitați”, - afirmă Traian Vasilcău.

Participă: acad. Vasile Tărâțeanu, dr. hab. Nicolae Matcaș, scriitori incluși în volum, diplomați, profesori, elevi, studenți, artiști și cititori, etc.

Evenimentul va avea loc la 24 ianuarie 2020, ora 14. 00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție – Eveniment

„PE CÂT DE CUNOSCUT, PE ATAT DE NECUNOSCUT – MIHAI EMINESCU”

Timpul lui Eminescu continuă

Victor Crăciun

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția „PE CÂT DE CUNOSCUT, PE ATAT DE NECUNOSCUT – MIHAI EMINESCU”, consacrată a 170-a aniversare de la nașterea Poetului Mihai Eminescu. Luceafărul poeziei românești și a celei universale continuă „să lucească” cu deosebită intensitate și astăzi. Razele lui ajung în peste 150 de limbi în care a fost editat în volume și în grupaje de versuri în peste 250 de țări. Eminescu este tălmăcit, interpretat, comentat sau citat în dicționare și enciclopedii în 64 de limbi.

Expoziția reunește titluri apărute de-a lungul timpului despre opera și omul Eminescu, promovează și valorifică lucrări în domeniul științei, politicii, problemelor sociale, filosofiei din colecțiile Bibliotecii Naționale. Sunt expuse cărți rare, ediții fascimile, albume cartofile și de filatelie, caiete bibliofile eminesciene, cărți în format liliput, lucrări de analiză și critică literară a operei lui Eminescu, cărți traduse în diferite limbi.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 14 ianuarie - 10 februarie 2020, spațiul expozițional, etajul I, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție de documente

„Un Suflet, O Inimă, Un Destin:

Personalități marcante ale culturii naționale”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția „Un Suflet, O Inimă, Un Destin: Personalități marcante ale culturii naționale”, expusă în galeria expozițională, secției Carte veche și rară cu prilejul Zilei Naționale a Culturii. Expoziția reunește zeci de documente ale personalităților notorii, care s-au remarcat prin contribuția inestimabilă la dezvoltarea și promovarea culturii naționale. În șirul marilor cărturari care s-au ridicat deasupra dorinţei personale, și-au militat pentru împlinirea unui ideal naţional se înscriu: mitropolitul Petru Movilă, mitropolitul Varlaam, mitropolitul Dosoftei, domnitorul Dimitrie Cantemir, preotul-poet Alexei Mateevici, mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni, Mihai Eminescu etc. Opera lor reflectată în manuscrise, documente de arhivă, fotografii, ediții princeps, albume și ediții bibliofile inedite.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2020, galeria expozițională, secției Carte veche și rară, et. 1, bloc II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Muzeul Cărții

Expoziție „Lumea fascinantă a cărții”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția „Lumea fascinantă a cărții”, organizată în cadrul Muzeul Cărții din cadrul secției Carte veche și rară. Expoziția este axată pe istoria cărţii de-a lungul ultimelor cinci milenii, împletită cu istoria și progresului civilizaţiei umane.

Doar la Muzeul Cărții aveți ocazia să vedeți cum arăta primele suporturi de scriere - tăbliţele din argilă sau să țineți în mână o foaie din papirus și de pergament. Tot aici puteți afla cum a fost inventată hârtia de chinezi și cine este primul tipograf european și român.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori până la 31 ianuarie 2020, Muzeul Cărții, et. 1, bloc II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție de publicații

„NICOLAE ESINENCU –

„COPILUL TERIBIL AL LITERATURII BASARABENE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția de publicații „NICOLAE ESINENCU – „COPILUL TERIBIL AL LITERATURII BASARABENE”, consacrată împlinirii a 80 de ani de la nașterea poetului, prozatorului, dramaturgului și scenaristului Nicolae Esinencu. Expoziția cuprinde cele mai reprezentative cărți din opera autorului, ediții periodice publicate în mai multe limbi și publicații ce conțin materiale despre scriitor.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 ianuarie - 10 februarie 2020, blocul central, parter (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Apariție editorială la Biblioteca Națională a Republicii Moldova

„Calendarul Național-2020”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat „Calendarul Național-2020”.

Conceput ca un anuar enciclopedic, lucrarea cuprinde note biobibliografice despre cele mai de seamă personalități din domeniile științei, culturii și artei din țară, și de peste hotare. Această publicație este destinată tuturor celor care se interesează de marele personalități și evenimente din istoria poporului român, precum și de marele figuri din întreaga lume, care au marcat prin opera și faptele lor destinul și activitatea timp de secole a popoarelor lumii.

Calendarul are 392 de pagini și cuprinde peste 200 de articole despre personalități din țară și de peste hotare, precum și circa 2000 de informații generale despre evenimentele naționale și cele internaționale aniversare din anul 2020.

”Calendarul Național-2020” scoate în evidență personalitatea scriitorilor Grigore Vieru și Petru Cărare, la cea de-a 85-a aniversare, a criticului literar Ion Ciocanu, la 80 de ani de la naștere, a cântăreței de operă Maria Cebotari și a criticului literar Vasile Coroban, la 110 ani de la naștere, a directorului artistic și prim-dirijorului Orchestrei de muzică populară ”Folclor” a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, Petre Neamțu, care pe 4 februarie va împlini 70 de ani, a academicianului Haralambie Corbu, la 90 de ani de la naștere ș.a.”

“Calendarul Naţional - 2020” a fost realizat de Valeria Matvei, Natalia-Maria Șveț, Maria Ciobanu, Elena Balinschi și Tatiana Luchian.

Vezi Calendarul Național 2020.

Expoziție de publicații

“Din an în an, din veac în veac...”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția de publicații “Din an în an, din veac în veac...” dedicată obiceiurilor și tradițiilor Sărbătorilor de iarnă la români. Expoziția promovează și valorifică publicațiile din colecțiile Bibliotecii Naționale și cuprinde documente (monografii, publicații periodice, ilustrații), structurate conform compartimentelor: Crăciunul de altădată: anii 1895-1940; Crăciunul în Basarabia: anii 1941-1960; Anul Nou: 1970-1990; Steaua sus răsare: 2000-2019.

Expoziția este deschisă pentru vizitatori începând cu 10 decembrie 2019 – 10 ianuarie 2020, spațiu expozițional, et. 1, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).