roenfr

Expoziție de pictură, Anatol GHERASIMOV

Dobrogea, Moldova, Ardealul și Țara Românească

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea expoziției de acuarelă a artistului plastic, pictorului Anatolie GHERASIMOV cu genericul „DOBROGEA, MOLDOVA, ARDEALUL ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ”. Expoziția include în jur de 30 de picturi executate în tehnica de acuarelă care reflectă peisajele pitorești din zonele istorice ale României Mari: Dobrogea, Moldova, Ardealul și Țara Românească.

Invitați de onoare: Natalia Stâncă, director Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”; Dumitru Bolboceanu, președinte Uniunea Artiștilor Plastici; Alexandru Ermurache, lector UPS „Ion Creangă”; Valeriu Herța, lector UPS „Ion Creangă”; Ion Jabinschi, lector AMTAP

Expoziția poate fi vizitată începând cu 1 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021, spațiul expozițional Secția Artă și Hărți, bl. 2 (str. 31 August 1989, nr. 78).

Evenimentul va avea loc la 1 decembrie 2020, ora 15. 00, Secția Artă și Hărți, blocul II, (str. 31 August 1989, nr. 78).

Expoziție - eveniment

“PATRIMONIU ȘI EDUCAȚIE: SĂ ÎNVĂȚĂM PENTRU VIAȚĂ”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea Expoziției - eveniment “PATRIMONIU ȘI EDUCAȚIE: SĂ ÎNVĂȚĂM PENTRU VIAȚĂ”, organizată în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, ediția 2020 la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Expoziția reflectă diverse documente și publicații ale principalelor organisme europene (Consiliul Europei și Uniunea Europeană) cu privire la polticile europene culturale prezentând exemple de bune practici, programe și surse de informare în domeniul patrimoniului cultural și are ca scop consolidarea sentimentului de identitate europeană, sensibilizarea față de patrimoniul cultural, conştientizarea diversității culturale și a dialogului intercultural, precum și valorificarea rolului educației în patrimoniu - și rolul patrimoniului în educație.

Elementul de noutate al evenimentului constituie realizarea a unui nou traseu de excursie „Citește strada ca pe o carte”.

La eveniment vor participa: William MASSOLIN, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău; Giuseppe PAGLIONE, Manager de proiecte pentru Educație și Cultură în cadrul Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova; Gheorghe LEUCĂ, Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova; Andrei CHISTOL, Secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova; Inga CHIOSA, Director adjunct Heritage - International School;

Moderator: Elena PINTILEI, Director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 noiembrie – 10 decembrie 2020, spațiul expozițional, etajul 1, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Urmăriți-ne în mediul on-line pe rețele de socializare ale Bibliotecii Naționale și pe pagina IDSI TV (https://idsi.md/tv).

Evenimentul va avea loc la 10 noiembrie 2020, ora 11.00, spațiul expozițional, etajul 1, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”), cu respectarea măsurilor şi normelor de protecţie contra COVID-19.

Detalii - https://cpescmdlib.blogspot.com/2020/11/expozitia-eveniment-patrimoniu-si.html 

Expoziție de documente

“Valentina Rusu-Ciobanu – o epocă în istoria artelor plastice naționale”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de documente “Valentina Rusu-Ciobanu – o epocă în istoria artelor plastice naționale”, dedicată pictoriţei basarabene Valentina Rusu-Ciobanu, la 100 de ani de la naştere (1928). Expoziţia promovează documentele din patrimoniul Bibliotecii Naţionale, despre opera, viaţa şi activitatea artistei plastice: enciclopedii, dicţionare, ghiduri, studii de artă, albume cât și reproduceri, cărţi poştale, fotografii, imagini. Valentina Rusu-Ciobanu artista plastică basarabeană, creația căreia se remarcă atât prin mijloacele expresive, considerate de critici neconvenționale, inovatoare, cât și printr-o profundă notă poetică.

Expoziția poate fi vizitată până la 12 noiembrie 2020, spațiul expozițional Colecția Arte şi Hărţi, bl. 2, et. 1 (str. 31 August 1989, nr. 78)

Programul Național LECTURACENTRAL, ediția a 3-a, 2020


Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce la cunoștința persoanelor interesate, că în contextul Anului bibliologic 2020 - Anul Lecturii, organizarea și desfășurarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020 va avea loc în perioada septembrie - noiembrie 2020.

Programul Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, prevede centrarea eforturilor bibliotecilor publice la cunoașterea și promovarea valorilor literare, culturale naționale și internaționale, este orientat pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, pentru dezvoltarea unei comunități participative, armonioase, de ordine și respect reciproc.

Prima etapă de realizare a Programului s-a axată pe dezvoltarea competențelor bibliotecarilor prin oferirea suportului metodologic necesar activităților de formare în cultura lecturii, dezvoltarea serviciilor/activităților de bibliotecă bazate pe însușirea codului bunelor maniere și promovarea științei participative, planificarea activităților pentru demararea programului.

Cea de-a doua etapă a Programului  include activități desfășurate în lunile septembrie-noiembrie, organizate în biblioteci și centrate pe utilizator.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova cu statut de Centru Biblioteconomic Național în colaborare cu Sistemul Național de Biblioteci, va coordona și organiza următoarele activități:

-      Conferința Internațională „Lectura - interferențe biblioteconomice, pedagogice, psihologice și filosofice”, cu participarea specialiștilor din domeniul biblioteconomic național și din străinătate.

Perioada de desfășurare: 30 septembrie – 2 octombrie 2020

-          Campania „10 scriitori / 10 întâlniri / l0 localități" - deplasări în teritoriu cu scopul organizării de întâlniri ale scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

-          Campania „10 experți / 10 întâlniri / 10 localități” - deplasări în teritoriu cu scopul de a organiza întâlniri ale experților/specialiștilor notorii în diverse domenii ale științei cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie – octombrie 2020.

-          Campania ,,Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect reciproc” - activități de promovare a cărții și lecturii în toate bibliotecile din Sistemul Național de Biblioteci.

Perioada de desfășurare: octombrie-noiembrie 2020.

-          Campania ,,Septembrie - nici o zi fără lectură" - prezentări, lansări de carte, conferințe Skype, comunicare în direct cu autori, cercetători, alți specialiști.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

-          Ciclul de activități, „Strategii câștigătoare pentru comunitate - Știința participativă sau Știința cetățenilor” - întâlniri cu cercetătorii din bibliotecile Sistemul Național de Biblioteci cu scopul de a promova știința participativă în rândurile utilizatorilor, implicarea acestora în efectuarea experiențelor științifice etc.

Perioada de desfășurare: septembrie – noiembrie 2020.

În finalul Programului Național LercturaCentral vor fi anunțați învingătorii concursurilor de nivel național:

1.      Cel mai activ cititor (la nivel de rețea);

2.      Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare și comunicare;

3.      Cel mai original proiect de promovare a cărților din ,,Topul celor mai citite I0 cărți, editate tn anul 2018" (realizat anual de BNRM);

4.      Biblioteca cu cea mai ingenioasă organizare a Programului Național LecturaCentral-2019, ediția a 2-a;

5.      Cel mai bun eseu despre lectură.

Etapa finală a programului va include reliefarea rezultatelor programului în cadrul festivității de totalizare a Programului Național LecturaCentral 2020, ediția a 3-a.

Pentru întrebări și informații suplimentare contactați:

022 24 00 70; 022 24 04 43; e-mail: dbiblio@bnrm.md

Expoziția personală de pictură și grafică, Antonina GRIȘCIUC și Vitalie GRIȘCIUC

„PLOAIA DE PETALE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați Expoziția personală de pictură și grafică a artiștilor plastici Antonina GRIȘCIUC și Vitalie GRIȘCIUC cu genericul “PLOAIA DE PETALE”. Expoziția include circa 30 de lucrări executate în diferite tehnici ale artei vizuale: ulei pe pînză, acuarelă, peniță, tuș, gravură pe hîrtie. În lucrările artiștilor sunt reprezentate motive de sat și a arhitecturii Chișinăului vechi.

Expoziția poate fi vizitată începând cu 25 iunie 2020, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, bloc central, etaj II (str. 31 August 1989, nr.78 “A”).

Campanie de promovare a cărţii şi lecturii

„Raftul de sus, şi/sau toţi liderii citesc”  

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova inițiază Campania de promovare a cărţii şi lecturii „Raftul de sus, şi/sau toţi liderii citesc”, care vine să alimenteze curiozitatea publicului larg cu informaţii despre preferinţele lecturii personalităţilor din diverse domenii ale vieţii sociale, culturale și economice din Republica Moldova.

Campania include crearea mesajelor video sau scrierea mesajelor tipărite care au menirea să fie temei pentru mulți cetățeni de a se centra pe autoeducație și dezvoltare personală și profesională.

Conținutul mesajelor vor conține răspunsurile la următoarele întrebări (vor fi salutabile și oricare alt îndemn):

·       În spatele fiecărei cărţi este un om ! Care sunt cărţile din faţa dvs. ?

·       Lectura presupune şi un sacrificiu al timpului.

Care este predispunerea dvs. pentru un astfel de sacrificiu?

·       Dacă aţi scrie un compendiu la tema lecturii, ce mesaje ar conţine?

Finalitatea campaniei: editarea unul ALBUM, având scopul de a contribui la educarea gustului literar desăvârșit al cetățenilor.

Pentru recepționarea mesajelor:  studiisicercetăribnrm@gmail.com; dbiblio@bnrm.md

Tel.(373 22)24 00 70;  079868646

Expoziție de publicații

“Din an în an, din veac în veac...”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția de publicații “Din an în an, din veac în veac...” dedicată obiceiurilor și tradițiilor Sărbătorilor de iarnă la români. Expoziția promovează și valorifică publicațiile din colecțiile Bibliotecii Naționale și cuprinde documente (monografii, publicații periodice, ilustrații), structurate conform compartimentelor: Crăciunul de altădată: anii 1895-1940; Crăciunul în Basarabia: anii 1941-1960; Anul Nou: 1970-1990; Steaua sus răsare: 2000-2019.

Expoziția este deschisă pentru vizitatori începând cu 10 decembrie 2019 – 10 ianuarie 2020, spațiu expozițional, et. 1, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).