roenfr

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2021
25-31 octombrie 2021

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se alătură Campaniei de promovare „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale” organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 (Open Access Week).

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), având oportunitatea deschiderii spre cercetare, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis din acest an se aliniază la Recomandarea UNESCO adoptată provizoriu privind Știința Deschisă, a cărei componentă cea mai importantă este Accesul Deschis.

Programul Săptămânei Accesului Deschis la BNRM

Expoziție de pictură,

autori Irina Bardița, Natalia Yampolskaia, Mila Grecul, Galina Vieru

 „4 SCRISORI AUTUMNALE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de pictură cu genericul „4 Scrisori Autumnale", o reuniune colectivă a artiștilor plastici Irina Bardița, Natalia Yampolskaia, Mila Grecul, Galina Vieru. Cele patru artiste cu temperamente diferite, vin să vă încălzească sufletul cu picturi în culori de toamnă.

Expoziția va fi disponibilă începând cu 10 octombrie până pe 12 noiembrie 2021, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, etaj 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”), în regimul de lucru al bibliotecii. Intrarea este gratuită.  

Expoziţie de grafică, pictură şi sculptură,  autor Ștefan POPA

“EVADARE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU"

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea expoziției de grafică, pictură și sculptură a artistului plastic Ștefan Popa “Evadare în timp și spațiu”. În cadrul expoziției sunt expuse 40 de lucrări grafice, tehnică mixtă și 6 sculpturi lucrate în piatră.

Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 6 octombrie – 28 noiembrie 2021, spațiul expozițional, secția Colecția de artă și hărți, blocul II, et. 1 (str. 31 August 1989, nr. 78).

Intrarea la expoziție este gratuită pentru toți vizitatorii, cu respectarea măsurilor şi normelor de protecţie contra COVID-19.

Expoziție de publicații

“CLASICI AI LITERATURII POLONEZE DIN SEC. AL XX-LEA:

TADEUSZ KONWICKI, CZESŁAW MIŁOSZ, STANISŁAW LEM,

TADEUSZ RÓŻEWICZ”


Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de publicații „Clasici ai literaturii poloneze din secolul al XX-lea: Tadeusz Konwicki, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz”, consacrată personalităților remarcabile ale literaturii și culturii poloneze:

- Tadeusz KONWICKI - prozator, scenarist, regizor, cineast, cunoscut pentru romanele sale, pline de amărăciune, colorate de experiențele sale din timpul războiului și de un sentiment de neputință în confruntarea cu societatea.

- Czesław Miłosz - poet, romancier, eseist, traducător, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură din anul 1980, reprezentant marcant al prozei postmoderne, figură emblematică pentru literatura poloneză.

- Stanisław LEM - scriitor de science-fíction, filosof, futurolog, autor al scrierilor satirice, recunoscut la nivel mondial ca scriitor profund și subtil. Opera sa fiind o meditaţie asupra locului omenirii în univers, naturii inteligenței, limitelor înţelegerii umane şi a imposibilităţii comunicării, problemelor unei lumi hiper-tehnologizate, în care impulsurile umane se atrofiază.

- Tadeusz RÓŻEWICZ - poet și dramaturg, creator al unei noi poetici și al unei dramaturgii absolut inovatoare, în centrul operei se află omul care a supravieţuit războiului, salvându-şi existenţa biologică, dar pierzându-şi capacitatea de a mai aprecia lumea, de a discerne între bine şi rău, adevăr şi minciună.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 13 septembrie - 28 octombrie 2021, spațiul expozițional Literaturile lumii, blocul central, etajul III (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”), cu respectarea tuturor măsurilor legale și a recomandărilor făcute de autorități, pentru prevenirea și reducerea răspândirii pandemiei de COVID-19.

Expoziție de pictură și grafică, autori Vitalie Grisciuc și Antonina Grișciuc
„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai...”


Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția artiștilor plastici Vitalie Grișciuc și Antonina Grișciuc , consacrată sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Expoziția conține 26 de lucrări executate în diferite tehnici ale artei vizuale: ulei, acril pe pânză, acuarelă, peniță, tuș, gravură pe hârtie. În lucrările pictorilor se regăsesc peisajele basarabene, tablouri ce reprezintă lumea florilor și motive arhitecturale ale Chișinăului vechi.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 august - 22 decembrie 2021, blocul central, etajul II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

EXPOZIȚIE DE PUBLICAȚII

„REPUBLICA MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”

 

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor și CORELI Moldova, vă invită la Expoziția „REPUBLICA MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”. Expoziția are drept scop valorificarea și promovarea valorilor naționale, accentuarea importanței rolului istoric, științific, cultural al evenimentelor din anii de Renaștere Națională prin expunerea documentelor și publicațiilor seriale din acea perioadă, referitoare la activitățile literare, științifice ale înaintașilor independenței, simbolurile naționale, mișcarea de rezistență, limba română, podul de flori, primul parlament, conflictul transnistrean ș.a.

Documentele sunt expuse în 8 compartimente tematice, care oferă prilejul de a ne aminti de unde am pornit și ce am reușit în acești 30 de ani:

- Din negura trecutului: crâmpeie de amintiri reflectă rolul mișcării de rezistență și Renașterii Naționale, evoluția evenimentelor în timp, podul de flori, parlamentul independenței;

- Înaintași ai independenței Republicii Moldova include documente ce reflectă activitatea și rolul înaintașilor în evoluția evenimentelor istorice dintre anii 1988-1991; impactul activității lor asupra societății: C. Oboroc, Gh. Ghimpu, P. Buburuz, M. Snegur, M. Druc, P. Lucinschi, T. Țopa, A. Țăranu, P. Soltan, I. Ungureanu, A. Plugaru, O. Reniță, I. Ciuntu, M. Volontir, V. Mândâcanu, N. Costin, V. Șoimaru etc.;

- Simbolurile naționale ale Republicii Moldova documente ce reflectă evoluția simbolurilor naționale: stema, drapelurile, imnul Republicii Moldova;

- Poeți ai independenței, reunește documente ce reflectă rolul poeților basarabeni în mișcarea de Renaștere Națională: N. Dabija, Gr. Vieru, L. Lari, I. Hadârcă, D. Matcovschi, I. Vatamanu, V. Matei, I. Druță, L. Istrati, R. Verejanu, V. Beșleagă ș.a.;

- Transnistria – „Lacrima de dor a Basarabiei” reunește documente și publicații despre evenimentele istorice și politice din anul 1992, problema Transnistreană și Războiul de pe Nistru;

- Republica Moldova pe arena internațională include documente ce reflectă statutul internațional al independenței Republicii Moldova;

- Republica Moldova în familia europeană reflectă documente și publicații despre relațiile cu Consiliul Europei și Uniunea Europeană, procesul integrării europene a Republicii Moldova etc.;

- Ediții periodice ale Renașterii Naționale, include publicații periodice din colecțiile Bibliotecii Naționale ce reflectă evenimentele istorice, actele oficiale publicate în ziarele din acea perioadă, ecoul evenimentelor Renașterii Naționale.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 august - 25 octombrie 2021, spațiul expozițional, etaj 1, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”), cu respectarea tuturor măsurilor legale și a recomandărilor făcute de autorități, pentru prevenirea și reducerea răspândirii pandemiei de COVID-19.

Programul Național LECTURACENTRAL, ediția a 4-a, 2021


Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce la cunoștința persoanelor interesate, că organizarea și desfășurarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 4-a, 2021, va avea loc în perioada februarie – decembrie 2021.

 
Informații suplimentare Programul Național LECTURACENTRAL, ediția a 4-a, 2021