roenfr

Evaluare

 

În  Biblioteca Națională  evaluarea  performanțelor  profesionale  individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului,  prin compararea rezultatelor obținute în perioada evaluată cu obiectivele stabilite, în baza criteriilor de evaluare.
Evaluarea performanțelor profesionale se efectuează trimestrial.

Criterii de evaluare

CRITERIUL EXECUTIV:

 • Plenitudinea realizării obiectivelor, sarcinilor    
 • Respectarea termenelor de realizare a  sarcinilor

CRITERIUL CALITATIV:

 • Calitate foarte bună   
 • Calitate  bună
 • Calitate satisfăcătoare

CRITERIUL INOVAŢIONAL:

 • Propunerea unui „lanţ de idei” sau idei care au ca obiect un ciclu tehnologic  
 • Propunerea unei idei în premieră ori idei cu valoare deosebită   
 • Propunerea unei idei complexe care au ca obiect un proces
 • Propunerea unei idei care are ca obiect o operaţie, o metodă, o formă  etc

CRITERIUL IMPLEMENTATIV:

 • Implementarea  unui “lanţ de idei” sau idei care au ca obiect un ciclu tehnologic
 • Implementarea unei idei în premieră sau  cu valoare deosebită
 • Implementarea unei idei complexe care are ca obiect un proces
 • Implementarea unei idei, care are ca obiect o operaţie, o metodă, o formă etc.

CRITERIUL INFORMATIV.

CRITERIUL COMPLEXITĂŢII MUNCII.

CRITERIUL COMUNICATIV.

CRITERIUL ECONOMIC (contribuţia la sporirea bazei economice a instituţiei).

Procedura de evaluare

Procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților se realizează în două etape:

 • completarea formularului de evaluare;
 • interviul.

Șeful ierarhic evaluează activitatea persoanelor aflate în subordonarea sa directă. El completează formularul de evaluare și le înmînează angajatului pentru examinarea lui înainte de interviul de evaluare a activității.
Angajatului i se oferă posibilitatea de a face comentarii (în scris) pe marginea notărilor din formularul completat de șef.
Interviul reprezintă un schimb de informații care are loc între persoana care a întocmit formular de evaluare și angajatul evaluat.
Formularul de evaluare este prezentat șefului ierarhic direct al serviciului. Superiorul  contrasemnează  formularul și discută toate evaluările în direcția respectivă, în scopul de a asigura un character unitar și consecvent aprecierilor, de a compara serviciile etc.
Comisia de evaluare analizează rezultatele evaluării cadrelor și le prezintă Comitetului director pentru luarea unor decizii.

Stimularea angajatului

Aprecierea performanței este un instrument util de stimulare a dezvoltării angajatului: îi întărește încrederea în forțele proprii, amplifică motivarea, deschide perspective de promovare, îi sporește ambiția de ridicare a nivelului de pregătire profesională.

Rezultatele evaluării performanțelor profesionale se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:

 • avansarea, menținerea sau retrogradarea în trepte de salarizare;
 • conferirea unui grad de calificare superior;
 • promovarea într-o funcție superioară;
 • eliberarea sau destituirea din funcția.

Stimularea angajatului poate fi sub formă de:

 • spor la salariul de bază;
 • premiu;
 • mulțumire;
 • diplomă de onoare.