roenfr

Colecţii

Biblioteca deține colecții importante, care  sunt  o parte a patrimoniului național cultural scris.

Secția Carte veche şi rară gestionează circa 33 mii volume, care sunt divizate în diverse colecții: Colecția Manuscrise, Colecția de carte veche românescă, Colecția de carte veche rusă, Colecția de carte veche europeană, Colecția de cărți cu autografe, însemnări și dedicații ale unor personalități; Colecția de publicațiii periodice  vechi, Colecția Cărți cu ex-libris și superexlibris, Colecția de cărți mamut și minuscule, Colecția de carte veche pe microfilme, Cărți cu prezentare poligrafică și artistică deosebită, Colecția de hărți și materiale ilustrative vechi, Colecția Tiraspol-Balta.

 

Secția Audiovideoteca deține colecţiile: Colecția de discuri de vinil, Colecția de înregistrări sonore pe bandă, Colecția Multimedia (pe CD), Colecția de muzică tipărită și muzică tipărită manuscrisă, Colecția  de cărţi şi publicaţii periodice din domeniul muzicii. Colecţiile includ toate genurile de muzică clasică şi modernă (circa 105 000 unități de bibliotecă).

 

Secția de  arte şi hărţi inserează 202 mii de documente divizate în colecții de albume, reproduceri de artă, cărţi poştale, stampe, documente grafice, fotografii,  ex-librisuri, afişe (metodice, de reclamă teatrală), hărţi și atlase, publicaţii seriale, alte genuri de grafică aplicată (calendare, semne de carte, plicuri, invitaţii, etichete, timbre, etc.).

 

Secția Asistență informațională deține colecţia de documente de referință, formată din enciclopedii, dicţionare, bibliografii, îndrumare, ghiduri, legi și acte normative, comunicate oficiale etc.

 

Secția Literaturile lumii gestionează peste 49 000 de unități de bibliotecă în limbi străine, alcătuite din documente din literatura universală în general, documente despre evoluţia literaturilor şi limbilor din ţările lumii, documente ce contribuie la înţelegerea mai profundă a evoluţiei literaturilor (folclor, istoria culturii şi civilizaţiilor în ţările respective), manuale pentru studierea limbilor moderne, dicţionare şi enciclopedii literare şi lingvistice etc.

 

Secția Organizarea și conservarea colecțiilor organizează, păstrează și gestionează Depozitul General de cărți, cca 1.250.000 unități de bibliotecă, cea mai numeroasă colecție a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

 

Secția Lectura publică gestionează colecția de carte contemporană; colecția teze de doctor și rezumate ale tezelor de doctor, susținute în Republica Moldova.

 

Colecția Moldavistica gestionează documente editate peste hotare, referitoare la Republica Moldova şi lucrările autorilor autohtoni.  

 

Colecția Centrului Pro-European de servicii și comunicare constituită din publicațiile Uniunii Europene și Consiliului Europei, creată în baza bibliotecii Biroului de informare al Consiliului Europei în Moldova (1997-2010) și are drept scop informarea publicului larg asupra valorilor, activităților și realizărilor CE în toate domeniile lor de activitate (drepturile omului, mass-media, sociale, educație, cultură, sport, tineret, sănătate, mediu înconjurător). În același timp pune la dispoziția beneficiarilor documentele și publicațiile organismelor europene (convenții europene, recomandări, bunele practici identificate în statele membre).

 

Colecţia ONU constituită din publicaţii cu diversă tematică, constituind şi o verigă în sistemul de biblioteci depozitare ONU, ce reflectă domeniile de activitate şi competenţă ale ONU: documente oficiale, monografii, lucrări de referinţă, rapoarte, buletine şi anuare statistice, materiale informative ale organelor ONU (Asambleea Generală, Consiliul Securităţii, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă, Curtea Internaţională de Justiţie, Secretariatul), reviste publicate de ONU şi de PNUD Moldova (în limba engleză, franceză, rusă, spaniolă). Colecția a fost formată în anul 2000 în cadrul Serviciului „Lectura publică”, cu statut de depozit complet constituind circa 4 500 unități de bibliotecă.

 

Colecţia Publicaţii seriale constituită din publicații periodice importante, circa 611 mii volume, inclusiv 5 mii de titluri reviste, 2,5 mii de titluri ziare, serii de rapoarte şi  lucrări ale instituţiilor ştiinţifice.