roenfr

Lansarea Proiectul “Salvgardarea Hrisoavelor basarabene din perioada ţaristă (1812-1917)”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R.Moldova și Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova vor lansa la 26 septembrie 2017 Proiectul “Salvgardarea Hrisoavelor basarabene din perioada ţaristă (1812-1917)”. Proiectul este finanțat de Ambasada SUA, prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Salvgardarea Culturală. Evenimentul va avea loc în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (str. 31 August 1989, 78 A), la ora 14:00, unde va fi expusă și o expoziție de Hrisoave basarabene.

La inaugurarea Proiectului vor fi prezenţi Exelenţa Sa Dl James D. Pettit, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova şi Dna Monica Babuc, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. În cadrul proiectului, care se va desfășura până în primăvara anului 2019, vor fi restaurate circa 170 de documente patrimoniale – colecția de Hrisoave basarabene a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.

Grantul prevede modernizarea proceselor de conservare, restaurare și expunere a documentelor de patrimoniu în cadrul Bibliotecii. La dispoziția bibliotecarilor din Biblioteca Națională vor fi oferite echipamente speciale de: curățare, dezinfecție, creare microclimă, mobilier specializat pentru expunerea documentelor de partimoniu. Totodată vor fi elaborate și programe de formare pentru: bibliotecari, cercetători, specialiști în conservare şi restaurare documentară, conduși de experții din străinătate. În cadrul Simpozionului Științific Internațional, care va avea loc în vara anului 2018, participanţii vor cunoaște rezultatele cercetărilor istorice şi bibliografice, inclusiv și a Hrisoavelor basarabene.

Hrisoavele basarabene reprezintă sursa primară de informaţie pentru cercetători, unele dintre acestea fiind singurele documente în limba română, ce reflectă evenimentele locale și internaționale din acea perioadă. Pe lângă alte evenimente, cei prezenți, vor cunoaște și alte Hrisoave Basarabene ce oglindesc viața orașului Chișinău.

 

Atelier de formare
„Politica de prezervare a colecţiilor de documente”

În perioada 21-23 martie, 2018, în cadrul Centrului de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării al BNRM, bl. 2, et. 2, se va desfășura atelierul de formare cu genericul „Politica de prezervare a colecţiilor de documente”, parte componentă a Proiectului „Early 19th-Century Bessarabian Charters and Historical Documents”, din cadrul programului Guvernului SUA, Fondul Ambasadorilor pentru Conservare. Trainerii atelierului: Nancy Lev-Alexander și Alan Haley, Direcția de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, or. Washington D.C., SUA

Participanții la atelier - angajați BNRM și reprezentanți ai Programului Național "Memoria Moldovei", vor analiza definiții și concepte de prezervare, vor studia exemple din managmentul situațiilor de urgență și vor identifica și elabora un model de activități de prezervare pentru fiecare instituție participantă.

Atelier de formare
„Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor vechi”

În perioada 4 - 7 decembrie 2018, începând cu ora 9.00, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sala Centrului Pro European de Servicii și Comunicare (bloc central, et. 3), se va desfășura atelierul de formare cu genericul „Tehnologii și metode inovaționale în restaurarea documentelor vechi”, parte componentă a Proiectului „Early 19th-Century Bessarabian Charters and Historical Documents”, din cadrul programului Guvernului SUA, Fondul Ambasadorilor pentru Conservare.

Trainerii atelierului: Susan Peckham, Dan Paterson, Direcția de Prezervare, Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, or. Washington D.C., SUA

Atelierul este destinat specialiștilor conservatori, restauratori și copertatori din BNRM dar și din instituțiile partenere ale Programului Național "Memoria Moldovei".