roenfr

Publicaţii oficiale

Indicele bibliografic "Publicaţii oficiale" (serie analitică) este una din fasciculele Bibliografiei Naţionale a Moldovei.
Lucrarea are ca scop înregistrarea tuturor documentelor oficiale publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, emise de către organele puterii de stat şi administraţiei publice ale Republicii Moldova (parlament, preşedinţie, guvern, curtea de conturi, curtea constituţională, ministere, departamente, Banca Naţională), apărute pe parcursul unui an.
Lucrarea este destinată cadrelor administrative, juriştilor, economiştilor, studenţilor şi tuturor celor interesaţi de legislaţia Republicii Moldova. Documentele sunt sistematizate conform structurii organelor puterii de stat şi administraţiei publice. În cadrul fiecărei diviziuni documentele sunt aranjate în ordine direct cronologică. Descrierea bibliografică conţine următoarele elemente:
   Numărul de ordine. Unitatea administrativă.
   Instituţia emitentă.
   Titlul documentului în limba română = titlul
   paralel în limba rusă: numărul şi data
   documentului / responsabilitate
   (nume persoană, funcţie persoană)
   // Titlul sursei. — descrierea sursei
   Cuvinte cheie pentru indexul de subiecte.

Seria se efectuează în conformitate cu standardele de specialitate în vigoare.
În scopul facilitării procesului de căutare a informaţiei necesare a fost elaborat un indice auxiliar "Index de subiecte".

2014

2013

2012

2008

2007

2006
SUMAR: ARGUMENT; PARLAMENT; PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA; CURTEA DE CONTURI; CURTEA CONSTITUŢIONALĂ; GUVERN; HOTĂRÎRI; DISPOZIŢII; ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ; BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI; MINISTERE; COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE; INDICE PE MATERII

2003
SUMAR: ARGUMENT; PARLAMENT; PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA; CURTEA DE CONTURI; CURTEA CONSTITUŢIONALĂ; GUVERN; HOTĂRÎRI; DISPOZIŢII; ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ; BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI; MINISTERE; COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE; INDICE PE MATERII

2002
SUMAR: ARGUMENT; PARLAMENT; PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA; CURTEA DE CONTURI; CURTEA CONSTITUŢIONALĂ; GUVERN; HOTĂRÎRI; DISPOZIŢII; ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ; BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI; MINISTERE; COMISIA DE STAT; PENTRU PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE; INDICE PE MATERII