roenfr

Expoziție de carte

“O pagină de aur în genul fabulei”

Jean de La Fontaine- 400 de ani de la naștere


Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de carte “O pagină de aur în genul fabulei” dedicată lui Jean de La Fontaine - 400 de ani de la naștere. Jean de La FONTAINE – poet, moralist, dramaturg, libretist şi romancier francez din perioada clasică, a criticat moravurile sociale din Franța în timpul absolutismului și a demascat cu mult umor și vervă viciile claselor dominante, scriind în limba vie a poporului, initiator al versului liber în literatura franceză.

Expoziția relevă operele marelui francez, editate în sec. XVIII-XXI, în original și în traduceri, lucrări de critică literară, enciclopedii şi dicţionare literare din colecțiile Bibliotecii Naționale.

Expoziția poate fi vizionată în perioada 2 iulie - 13 august 2021, spațiile expoziționale Literaturile lumii, etajul 3, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție de documente

„Vladimir Beșleagă – „Poetul cărților nescrise”

90 de ani de la naștere

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de documente și publicații din colecțiile BNRM cu genericul „Vladimir Beșleagă – „Poetul cărților nescrise”, prilejuită aniversării a 90-a a prozatorului, romancierului, eseistului, traducătorului Vladimir BEȘLEAGĂ.

Vladimir Beșleagă este unul dintre puținii noștri intelectuali, trecuți prin „vremi”, care și-a asumat cu luciditate trecutul și a pledat energic pentru o „etică a memoriei” în viața publică și în cea literară. În anii ‘90, Vladimir Beșleagă s-a implicat în Mișcarea de renaștere națională, a fost deputat în primul Parlament al Moldovei independente, a luptat pentru recuperarea valorilor românești.

În cadrul expoziției sunt expuse documente și publicații ale scriitorului: romane, cărți pentru copii, traduceri editate în diferite perioade, ziare și reviste cu publicațiile autorului și articole despre Vladimir Beșleagă, printre care culegerea de proze „La fântâna Leahului”, editată în 1963, romanele „Zbor frânt” (1966), „Acasă” (1976), „Sânge pe zăpadă” (1985), cât și apariții mai noi: „Nepotul” (1998), „Jurnal 1986 – 1988), roman editat în 2002, „Hoții din apartamente” (2006), „Destine transnistrene” (2010),„Tata Vasile în 73 de episoade și XIV scrisori” (2015) ș.a. ; aprecieri ale unor critici literari și a confraților de condei.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 1 iulie 2021 până la 15 august 2021, spațiul expozițional, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)

Expoziția personală, Galina Vieru

„ALBASTRUL MEU ETERN”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția personale a artistului plastic Galina VIERU cu genericul „Albastrul meu etern”. În cadrul expoziție sunt expuse circa 30 de lucrări în ulei, ce reprezintă tematica simbolurilor tradiţionale moldoveneşti: portul naţional, ia, cămaşa bărbătească, casele vechi tradiţionale cu detalii arhitecturale populare, porţile şi uşile caselor vechi, coloristica caselor bătrâneşti pe cale de dispariţie, imortalizând în special culoarea albastră a caselor văruite de la sate.

Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 22 iunie – 31 august 2021, spațiul expozițional, secția Colecţia de arte şi hărţi, blocul II (str. 31 August 1989, nr. 78).

Expoziție

Cultura românească medievală scrisă

 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Agenția Națională a Arhivelor, organizează expoziția „Cultura românească medievală scrisă”. Expoziția valorifică patrimoniul cultural scris din secolele XVI – XVIII, realizate în arealul geografic din spațiul românesc. Exemplarele expuse în cele 12 compartimente tematice ale expoziției, oferă prilejul de a cunoaște perioada de aur a culturii medievale scrise române, Domnitorii care s-au implicat în promovarea nemijlocită a culturii, care au fost primele genuri literare, conținutul primelor cărți juridice, forma literaturii istorice, cărturarii-clerici și laicii care au contribuit la dezvoltarea culturii scrise pe parcursul secolelor XVI-XVIII, cărțile de cult de o largă circulație în tot arealul românesc.

Evenimentul face parte din cea de-a XXX-a ediție a Simpozionului Științific „Valori bibliofile” și este organizat în contextul împlinirii a 500 de ani a celui mai vechi document scris în limba română - Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung (1521).

Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 15 iunie – 31 august 2021, spațiul expozițional, secția Carte veche și rară, blocul II (str. 31 August 1989, nr. 78).

Expoziție de carte bibliofilă din colecții particulare

Și-a cel rege al poeziei...!

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la inaugurarea expoziției de carte bibliofilă din colecții particulare „Și-a cel rege al poeziei...!”, prilejuită de comemorarea a 200 ani de la nașterea poetului Vasile Alecsandri, unul dintre fondatorii culturii române moderne. Exemplarele expuse reprezintă opera literară al „bardului de la Mircești”, editate postum de către editurile din țară și de peste Prut, ediții bibliofile din colecția particulară al scriitorului Vasile Malanețchi, colecționate pe parcursul anilor, în temeiul cercetării operei și activității scriitorului Vasile Alecsandri.

Evenimentul face parte din suita de manifestări culturale din cadrul celei de-a XXX-a ediție a Simpozionului Științific „Valori bibliofile”, care își va desfășura lucrările pe 15 – 16 iunie 2021.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori în perioada 16 iunie - 31 august 2021, spațiul expozițional, secția Carte veche și rară, blocul II (str. 31 August 1989, nr. 78).

Prezentarea expoziției va avea loc miercuri, 16 iunie 2021, începând cu ora 9.30.