roenfr

Expoziția de carte

„Familia-promotor al valorilor”

În contextul Zilei Internaționale a Familiei, marcată anual pe 15 mai, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova invită doritorii să viziteze expoziția de carte cu genericul “FAMILIA – PROMOTOR AL VALORILOR”. Expoziţia cuprinde circa 90 de publicaţii din colecţiile Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova şi are drept scop familiarizarea vizitatorilor cu importanţa familiei şi promovarea ei în societate, fiind abordate aspectele: familia şi urbanizarea; familia în lumina moralei creştine; familia – valoarea unei societăţi sănătoase; familia şi copilul - componenta formării eficienţei sociale.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 12 mai - 5 iunie 2022, Centrul de Informare ONU, blocul central, etajul 2 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Zilele Europei la BNRM, ediția 2022
“Solidari cu Ucraina"

Zilele Europei, ediția 2022 la Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM) sunt marcate prin organizarea expozițiilor și activităților interactive pentru publicul larg, dar și în mod special pentru persoanele refugiate din Ucraina.  

-          Expoziția “Solidari cu Ucraina”, abordează tema solidarității organismelor europene în contextul războiului din Ucraina, asistența UE acordată Ucrainei și Republicii Moldova, cea din urmă fiind plenar implicată în susținerea și primirea refugiaților, precum și evoluția procesului de integrare europeană a Ucrainei și a Republicii Moldova. Expoziția cuprinde diverse fișe informative, resurse și documente care pot fi consultate prin scanarea QR codurilor și este structurată în trei compartimente: "Unitate și solidaritate: abordarea europeană pentru criza din Ucraina", "Reflecții europene privind răspunsul UE la agresiunea militară rusă în Ucraina", precum și “Ucraina și Republica Moldova: împreună pentru un viitor european pașnic, democratic și prosper”.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 8 mai - 8 august 2022, în spațiile expoziționale Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, bloc central, etaj 3.  Detalii https://tinyurl.com/yj432czx

-          Expoziția "Acces la titluri recente ale Consiliului Europei", prezintă publicații ale Consiliului Europei (CoE) oferite cu titlu de donație pentru Biblioteca Națională de către Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă CoE și de către Oficiul CoE la Chișinău.  Expoziția oferă posibilitatea de a familiariza cu activitatea CoE, precum și cu alte subiecte ce ţin de cooperarea CoE desfăşurată în Republica Moldova și în cele 46 de state membre.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5 mai - 5 august 2022, în spațiile expoziționale Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, bloc central, etaj 3. Detalii https://tinyurl.com/ym87w25x

-          Acțiuni pentru refugiații din Ucraina “Solidari cu Ucraina”, organizate în cadrul Zilelor Europei 2022:  organizarea excursiilor ghidate în spațiile BNRM și Muzeul Cărții; organizarea atelierelor de scriere pentru copii; ateliere de scriere interactivă; jocuri interactive „Descoperă Europa”;  ateliere de caligrafie; organizarea master-class ”Salvează cartea”, etc.

Acțiunile se vor desfășura pe parcursul lunii mai 2022, în spațiul special amenajat pentru familiile refugiaților, cât și în spațiile diferitor subdiviziuni ale BNRM: Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare, Muzeul Cărții, Secția Arte și hărți, Secția Audiovideoteca, Centrul tehnic de conservare și restaurare a documentelor, etc. (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)

Expoziție de documente

ION VATAMANU – simbol al demnității naționale,

85 de ani de la naștere

 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de documente și publicații cu genericul „ION VATAMANU – simbol al demnității naționale”, prilejuită aniversării a 85-a de la nașterea poetului, publicistului, eseistului, traducătorului, chimistului și politicianului Ion VATAMANU. Documentele sunt sistematizate în compartimente: ediții antume și postume ale poetului; Ion Vatamanu – traducător, alcătuitor, redactor, critic; traduceri în alte limbi; viața și activitatea poetului; Ion Vatamanu – parlamentar.

Expoziția cuprinde documente și publicații din colecțiile bibliotecii, printre care volumul de debut „Primii fulgi” (1962), „Monologuri” (1964), „Linistea cuvintelor” (1971), „Ora păsării” (1974), „Măslinul oglindit” (1983), „Atât de mult al pământului (1990),  „Nimic nu-i zero” (2003) ș.a. Se regăsesc în expoziție ediții periodice cu referințe critice semnate de Mihai Cimpoi, Ion Ciocanu, Ana Bantaș, Nicolae Robu, Larisa Turea, Andrei Hropotinschi; traduceri din poeții ruși, ucraineni, lituanieni, letoni, eleni, dar și opera poetului tradusă în diferite limbi, etc.

Expoziția poate fi vizitată până la 3 iunie 2022, în spațiul expozițional, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Programul Național LecturaCentral, ediția a 5-a, 2022

Genericul „Cartea și lectura: context al consolidării relațiilor dintre bibliotecă și comunitate” al Programului Național LecturaCentral-2022 este bazat pe prioritățile profesionale ale anului 2022, aprobate la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) la 3 noiembrie 2021.

Programul Național LecturaCentral a fost conceput și s-a afirmat timp de patru ediții ca instrument puternic de consolidare a eforturilor de stimulare a interesului pentru lectură, concentrând pe aceeași platformă atât structuri culturale și sociale, cât și persoane cu responsabilități în acest domeniu.

Printre activitățile care vor fi organizate în cadrul ediției:

· Organizarea a 5 traininguri în cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării privind dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea realizării programului;

· Organizarea conferințelor zonale în patru zone ale republicii concepute pentru sprijinirea bibliotecilor în implementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul de referință prin cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea coordonată. În acest context vor fi trasate principalele direcții pentru bibliotecile publice teritoriale în realizarea Programului Național LecturaCentral, ediția a V-a, 2022;

· Elaborarea suportului metodologic în vederea implementării programului „Consolidarea relațiilor între bibliotecă și comunitate”;

·  Organizarea sondajului de opinie „Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2021”;

· Campania „Septembrie – nici o zi fără lectură”: Bibliotecile de toate tipurile din Sistemul Național de Biblioteci vor elabora și implementa o agendă extinsă de activități axate pe promovarea lecturi, care va include: prezentări, expoziții de carte din colecții; lansări de carte, conferințe literare off/online, inițiative sociale de implicare a membrilor comunității în promovarea cărții și lecturii etc.;

·   Organizarea ediției a IV-a a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” (participanți: bibliotecari, scriitori, autori de publicații, editori, oameni de creație, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale);

·    Organizarea întâlnirilor cu scriitorii autohtoni, lecțiilor publice cu implicarea experților din diverse domenii ale cunoașterii: medicină, ecologie, istorie/arhivistică; dezvoltare personală; literatură. Prin varietatea domeniilor de cunoașterea scopul acestor activități este de a implica bibliotecile și comunitatea în implementarea Agendei ONU 2030.

Ediția a cincea a Programul Național LecturaCentral- 2022 va fi orientat spre un grup țintă extins: bibliotecari din Sistemul Național de Biblioteci, cadre didactice, reprezentanți ai sectorului editorial-poligrafic din Republica Moldova, a tuturor membrilor comunității indiferent de vârstă, statut social, apartenență religioasă, sex etc.

Rămânem în speranța implicării în Programul/Proiectul național a tuturor tipurilor de biblioteci din cadrul SNB – biblioteci naționale, publice teritoriale, din învățământ specializate.

Pentru întrebări și informații suplimentare contactați secretariatul Programului Național LecturaCentral:

Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării Tel.: 022 240070; 022 240443; e-mail: dbiblio@bnrm.md, Skype ID: dbiblio

EXPOZIȚIE DE CARTE ȘI PANOURI

“LEONARDO DA VINCI – GENIUL - VIZIONAR AL RENAȘTERII”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de carte și panouri “Leonardo da Vinci – geniul-vizionar al Renașterii”, organizată cu ocazia aniversării 570 de ani de la nașterea lui Leonardo da Vinci și de Ziua Internațională a Culturii. În cadrul expoziției sunt expuse publicații, albume cu reproduceri, cărți despre viața și creația artistului. Expoziția conține și 14 planșe, oferite de Ambasada Italiei la Chișinău, ce reflectă interesele lui Leonardo da Vinci în sculptură, gravură, arhitectură, muzică, cercetări în anatomie și botanică, artă militară, inginerie și literatură

Expoziția poate fi vizitată în perioada lunilor aprilie - mai 2022, blocul central, etajul 3, spațiul expoziţional Literaturile lumii (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).